Człowiek a kolej. Kurs mieszany Erasmus

Človek a železnice v kulturnĕhistorickỳch souvislostech 19.-21. stoleti PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 5.04.2024 Projekt jest przeznaczony dla studentów uczących […]

Dalej

Bałkany transwersalne: cykl wykładów

Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego zaprasza w semestrze wiosennym na cykl wykładów poświęconych współczesnym badaniom nad społeczno-kulturowym zróżnicowaniem Bałkanów. Harmonogram wykładów Wszystkie […]

Dalej

Seksualność na Słowiańszczyźnie

Koło Naukowe Slawistów Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Międzynarodową Konferencję Studencko-Doktorancką Od Tabu do Otwartości: Seksualność na Słowiańszczyźnie Zachodniej i Południowej […]

Dalej

Smokiniata Nº5: Zmiana

Nie ma nic stałego oprócz zmiany Heraklit z Efezu   Najnowszy numer studencko-doktoranckiego internetowego nieregularnika SMOKINIATA poświęciliśmy zmianie. Wszystkie treści są […]

Dalej