O bibliotece

Pracownicy

Kustosz: mgr Zdzisław Kłos

dr Ignacy Doliński

Adres
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

(budynek ISZiP-u)

Tel. 22 552 05 49

adres e-mail: bibslav.polon@uw.edu.pl lub z.klos@uw.edu.pl.

UWAGA! Z uwagi na zaostrzenie ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych w okresie od 6 do 9 kwietnia sekretariat i biblioteka będą pracować wyłącznie w trybie zdalnym.

Katalogi

Katalog alfabetyczny obejmuje całość zbiorów bibliotecznych; karty ułożone są w porządku alfabetycznym. W katalogu przedmiotowym zbiory są podzielone na odpowiednie działy na podstawie kryterium językowego (poszczególne języki słowiańskie) oraz przedmiotowego (takie działy jak literatura, krytyka literacka, językoznawstwo i varia).

Katalog dostępny on-line.

Zbiory biblioteczne

Biblioteka Instytutu Slawistyki ZiP gromadzi publikacje książkowe oraz czasopiśmiennicze z zakresu filologii zachodnio- i południowosłowiańskiej, tzn. z obszaru Czech, Słowacji, Łużyc, Bułgarii, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Słowenii. Zbiory obejmują teksty literackie, krytycznoliterackie, językoznawcze, kulturoznawcze, dotyczące folkloru oraz historii wymienionych krajów słowiańskich. W księgozbiorze Biblioteki znajdują się także wybrane pozycje dotyczące ogólnych zagadnień literaturo- oraz językoznawczych, a także publikacje z zakresu bałkanistyki i polonistyki.

Najstarsza część księgozbioru pochodzi z biblioteki Seminarium Slawistycznego, powstałego w 1915 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Biblioteka Seminarium, a później – od roku 1953 – Katedry Filologii Słowiańskiej miała charakter księgozbioru podręcznego. Zbiory biblioteczne zostały w znacznym stopniu wzbogacone przez liczne dary, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

Zbiory czytelni ISZiP udostępniane są wszystkim odwiedzającym.

Wypożyczanie książek jedynie pracownikom i studentom ISZiP.

Zachęcamy także do korzystania z dostępnych u nas zbiorów Biblioteki IS PAN.

Znaczna część zbiorów slawistycznych Instytutu Slawistyki PAN jest zdigitalizowana i dostępna na portalu Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych: rcin.org.pl.