O bibliotece

Pracownicy

Kustosz: mgr Zdzisław Kłos

dr Ignacy Doliński

Adres
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

(budynek ISZiP-u)

Tel. 22 552 05 49

adres e-mail: bibslav.polon@uw.edu.pl

Czynna we wtorki, środy i czwartki, godz. 10:00-14:00

Uprzejmie informujemy, że od 15.09.2020 do odwołania Biblioteka ISZiP działa w ograniczonym zakresie. Czynna jest wyłącznie wypożyczalnia – we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00 – 14.00. W tych dniach od godz. 14.00 do 16.00 pełniony jest dyżur telefoniczny pod telefonem (22)55 20 549. Natomiast w poniedziałki i piątki – dyżur internetowy w godz. 9.00-16.00 pod adresem e-mail: bibslav.polon@uw.edu.pl lub z.klos@uw.edu.pl.
Czytelnicy proszeni są o elektroniczne składanie zamówień na książki – z dokładnym podaniem autora, tytułu oraz sygnatury – na podane wyżej adresy e-mail.
Katalog dostępny on-line.
Odbiór oraz zwrot wypożyczanych pozycji w dniach pracy Biblioteki. Istnieje też możliwość przesłania ich pocztą na adres Biblioteki (na koszt zwracającego).
W wyjątkowych sytuacjach, kiedy istnieje konieczność skorzystania ze zbiorów na miejscu, prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailowy lub telefoniczny z Biblioteką: (22)55 20 549.

Bibliotekarze i Czytelnicy zobowiązani są do stosowania zaleceń GIS, przestrzegania Zarządzenia Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i stosowania się do „Nowych zasad wchodzenia na Wydział Fizyki UW od 25 maja br.” wydanych przez Dziekana Wydziału Fizyki.

Do odwołania działalność Biblioteki będzie ograniczała się do przyjmowania zwrotów oraz wypożyczania elektronicznie zamówionych książek.

Katalogi

Katalog alfabetyczny obejmuje całość zbiorów bibliotecznych; karty ułożone są w porządku alfabetycznym. W katalogu przedmiotowym zbiory są podzielone na odpowiednie działy na podstawie kryterium językowego (poszczególne języki słowiańskie) oraz przedmiotowego (takie działy jak literatura, krytyka literacka, językoznawstwo i varia).

Katalog dostępny on-line.

Zbiory biblioteczne

Biblioteka Instytutu Slawistyki ZiP gromadzi publikacje książkowe oraz czasopiśmiennicze z zakresu filologii zachodnio- i południowosłowiańskiej, tzn. z obszaru Czech, Słowacji, Łużyc, Bułgarii, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Słowenii. Zbiory obejmują teksty literackie, krytycznoliterackie, językoznawcze, kulturoznawcze, dotyczące folkloru oraz historii wymienionych krajów słowiańskich. W księgozbiorze Biblioteki znajdują się także wybrane pozycje dotyczące ogólnych zagadnień literaturo- oraz językoznawczych, a także publikacje z zakresu bałkanistyki i polonistyki.

Najstarsza część księgozbioru pochodzi z biblioteki Seminarium Slawistycznego, powstałego w 1915 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Biblioteka Seminarium, a później – od roku 1953 – Katedry Filologii Słowiańskiej miała charakter księgozbioru podręcznego. Zbiory biblioteczne zostały w znacznym stopniu wzbogacone przez liczne dary, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

Zbiory czytelni ISZiP udostępniane są wszystkim odwiedzającym.

Wypożyczanie książek jedynie pracownikom i studentom ISZiP.

Zachęcamy także do korzystania z dostępnych u nas zbiorów Biblioteki IS PAN.

Znaczna część zbiorów slawistycznych Instytutu Slawistyki PAN jest zdigitalizowana i dostępna na portalu Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych: rcin.org.pl.