Nowy numer czasopisma „Smokiniata”!

Przedstawiamy najnowszy numer kwartalnika młodej slawistyki “Smokiniata”! Poświęcono go poezji sprzeciwu i zaangażowania. Co można znaleźć w tym numerze? Zainteresowani […]

Dalej

Nowość w Bibliotece ISZiP

Rewolucje w polskiej i czeskiej literaturze i sztuce XX wieku. Revoluce v polské a české literatuře a umění 20. století. […]

Dalej