Bałkany transwersalne: cykl wykładów

Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego zaprasza w semestrze wiosennym na cykl wykładów poświęconych współczesnym badaniom nad społeczno-kulturowym zróżnicowaniem Bałkanów.

Harmonogram wykładów

Wszystkie wykłady odbywają się w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej na Kampusie Głównym UW,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (sala 11a).

W sprawie udziału on-line prosimy o kontakt z dr. hab. Maciejem Falskim.

 

Zaproszenie na 6. wykład z cyklu Bałkany transwersalne10 czerwca, poniedziałek, 13.15

Katarzyna Taczyńska
Instytut Slawistyki PAN

Na styku kultur: bałkańskie Żydówki
jako mniejszość wieloaspektowa

Minione wykłady
Zaproszenie na 5. wykład z cyklu Bałkany transwersalne20 maja, poniedziałek, 13.15
Anna Jagiełło-Szostak
Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, UW

Pamięć w polityce zagranicznej:
przykład relacji Serbii z BiH, Kosowem i Chorwacją

Czy pamięć ma znaczenie w relacjach międzypaństwowych? Czy trzeba znać dyskurs o historii, zajmując się współczesnością?

 

 

Zaproszenie na 4. wykład z cyklu Bałkany transwersalne9 maja, czwartek, 13.15

Dominika Kaniecka
Instytut Filologii Słowiańskiej UJ

Współczesne parezje.
Ćwiczenia z odwagi w mówieniu
na temat bośniacko-hercegowińskiej
rzeczywistości (wybrane przykłady
z publicystyki zaangażowanej etycznie)

 

 

3. wykład z cyklu Bałkany transwersalne25 kwietnia, czwartek, 13.15

Krzysztof Popek
Instytut Historii UJ

Porzucone dzieci kalifa.
Migracje muzułmanów
z Bułgarii, Serbii, Grecji i Bośni
po kongresie berlińskim (1878)

 
 
Zaproszenie na 2. wykład z cyklu Bałkany transwersalne11 kwietnia, czwartek, 13.15

Olimpia Dragouni
PROP

Islam na Bałkanach: modernizm,
konserwatyzm, wahhabizm.
Opowieść o inkluzjach,
ekskluzjach i enklawach

 

 

Zaproszenie na 1. wykład z cyklu Bałkany transwersalne19 marca, wtorek, 15.00

Tomasz Stryjek
Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas

Polityka pamięci w perspektywie porównawczej:
Chorwacja i Serbia wobec Jugosławii i Ukraina wobec Rosji/ZSRR

Pierwszy wykład z cyklu „Bałkany transwersalne” dotyczy tworzenia obrazu przeszłości w państwach sukcesorskich, przede wszystkim ich polityki pamięci
wobec dawnej federacji. Kluczowa dla badań prof. Tomasza Stryjka jest perspektywa porównawcza: przypadek chorwacki i serbski (pamięć o Jugosławii) a przypadek ukraiński (pamięć o ZSRR).

 
Posted in wiadomości, wydarzenia and tagged , , , , , , , , .