Dyplom

W podzakładkach znajdują się informacje o procedurze dyplomowania na kierunku Slawistyka, a także o pracach licencjackich i magisterskich, które powstały w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.

 Egzaminy dyplomowe 

Informacje dotyczące procedury egzaminacyjne, zasad dyplomowania na kierunku slawistyka, przebiegu egzaminu dyplomowego oraz dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu.

Więcej: Egzaminy dyplomowe

 Prace dyplomowe 

Strona zawiera wytyczne dotyczące prac dyplomowych oraz tematy prac przygotowanych w ISZiP.

Więcej: Prace dyplomowe