Prace licencjackie i magisterskie 2020/2021

Prace licencjackie

Bohemistyka

 • Szczepan Czaplewski, Pisanie i odzyskiwanie historii Queer na przykładzie Erotyki kabały Jiřiego Langera
  promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Paulina Skalska, Mitologizacja czeskiej historii w piosenkach szwedzkiej grupy heavymetalowej Sabaton
  promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Aleksandra Żmuda, Obraz mniejszości wietnamskiej w czeskich portalach informacyjnych w latach 2017-2020
  promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Sara Fischrund, Jan Hus w interpretacji komunistycznej i w dramacie Aloisa Jiráska. Analiza manipulacji ideologiczno-literackiej
  promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
 • Katarzyna Jednacz, Biograficzne źródła i polityczne przejawy Masarykowskiego antyklerykalizmu
  promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
 • Maciej Krawczyński, Pojęcie rodziny w języku polskim i czeskim
  promotor: dr Milena Hebal-Jezierska

Bułgarystyka

 • Patrycja Maczkanowa, Biografia i mit. „Autobiografia” Rajny Popgeorgiewej
  promotor: dr Sylwia Siedlecka
 • Rafał Mrowiński, Bułgaria w Konkursie Piosenki Eurowizji
  promotor: dr hab. Robert Kulmiński

Kroatystyka

 • Dominik Jachimczyk, Wariatywność końcówek fleksyjnych w dopełniaczu liczby mnogiej w języku chorwackim
  promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Kinga Kaczkowska, Pojęcie gwiazdy w języku chorwackim i polskim
  promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Jakub Kielak, Jugosłowiańska młodzież wobec titoizmu. Między afirmacją a kontestacją
  promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
 • Daria Makulec, Antagonista, bohater i pomocnik w Opowieściach z dawnych czasów Ivany Brlić-Mažuranić w świetle Morfologii bajki magicznej Władimira Proppa
  promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
 • Magdalena Molęda, (Nie)trwałość sztuki ulicznej. Przypadek zagrzebskiego muru z ulicy Branimirovej w perspektywie historyczno-kulturowej
  promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
 • Aleksandra Sałbut, Kreowanie wizerunku. Analiza sposobów przedstawiania chorwackich krajobrazów na plakacie turystycznym od międzywojnia do lat 80. XX w.
  promotor: dr Maciej Falski
 • Barbara Siemianowska, Specyfika tłumaczenia literatury dziecięcej na przykładzie chorwackich przekładów wierszy Juliana Tuwima
  promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Paulina Gałązka, Spór o napisy w języku serbskim w Vukovarze
  promotor: dr Maciej Falski

Serbistyka

 • Dagna Biesiacka, Rozwiązania leksykalne w serbskim przekładzie Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk
  promotor: dr Jerzy Molas

Słowenistyka

 • Kinga Stolarska, Językowy obraz leksemu duša w języku słoweńskim
  promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
Prace magisterskie

Bohemistyka

 • Klaudia Dink, Nowy ruch religijny „Kosmiczni ludzie” jako współczesna forma duchowości
  promotor: dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.
 • Michalina Jabłońska, Wybrane czasowniki z polskim prefiksem prze- w przekładzie na język czeski na podstawie badań korpusowych
  promotor: dr hab. Elżbieta Kaczmarska
 • Marcin Kliza, Możliwości przekładu czeskiej konstrukcji typu vidět/slyšet někoho něco dělat na język polski (na podstawie materiału z korpusu równoległego InterCorp)
  promotor: dr hab. Elżbieta Kaczmarska
 • Magdalena Pałyska, Zjawisko coververze w czeskiej muzyce popularnej – czeskojęzyczne covery zagranicznych piosenek
  promotor: dr hab. Marcin Filipowicz prof. ucz.
 • Ilona Stępniak, Współczesna powieść wiejska na podstawie wybranych tekstów Jiřího Hájíčka
  promotor: dr hab. Marcin Filipowicz prof. ucz.
 • Zuzanna Woszczerowicz, Labirynt czasu i przestrzeni. O mitologizacji Cmentarza Olszańskiego w trylogii powieściowej Miasto utrapienia
  promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
 • Karina Zieja, O dyskursie ekologicznym w Czechach
  promotor: dr hab. Elżbieta Kaczmarska
 • Adam Zygmunt, Filmowy mit osiedla. Obraz czeskich blokowisk w wybranych filmach z epoki socjalizmu
  promotor: dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.

Kroatystyka

 • Iga Bolewska, Transkulturowy charakter praktyk cmentarnych na bośniacko-hercegowińskim pograniczu kulturowym. Analiza zjawiska na przykładzie wielowyznaniowego cmentarza miejskiego Trnovac w okresach świątecznych
  promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk

Serbistyka

 • Natalia Witkowska, Rzeki w krajobrazie kulturowym współczesnej Serbii
  promotor: dr hab. Magdalena Bogusławska prof. ucz.

Słowacystyka

 • Dudek Ida, Motywacja nazewnicza wybranych nazw mchów w języku polskim i słowackim,
  promotor: prof. dr hab. Zbigniew Greń

Słowenistyka

 • Cichocka Zuzanna, Wpływ języka słoweńskiego i literatury w nim tworzonej na kształtowanie się słoweńskiej tożsamości narodowej,
  promotor: prof. dr hab. Zbigniew Greń