Pomoc

W podzakładkach znajdują się informacje dotyczące wsparcia materialnego, zdrowotnego, psychologicznego, równości oraz prawnego.

 Pomoc materialna 

Stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi.

Otrzymanie stypendium rektora i innych stypendiów naukowych nie wyklucza możliwości otrzymania świadczeń pomocy materialnej.

Więcej: Pomoc materialna

 Pomoc zdrowotna 

Studenci mogą korzystać z bezpłatnej podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. Uniwersytet Warszawski oferuje również pomoc osobom z niepełnosprawnościami.

Więcej: Pomoc zdrowotna

 Pomoc psychologiczna 

Osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego lub pomocy w adaptacji do nowych wyzwań, mogą zwrócić się o pomoc do uniwersyteckich specjalistów.

Więcej: Pomoc psychologiczna

 Pomoc dotycząca równości 

Osoby doświadczające nieetycznych zachowań mogą skorzystać ze wsparcia odpowiednich osób i jednostek uczelnianych.

W tej podzakładce można się także zapoznać z Zarządzeniem Rektora UW z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie polityki przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym w UW.

Więcej: Pomoc dotycząca równości

 Pomoc prawna 

Informacje dotyczące tego, gdzie szukać pomocy prawnej.

Więcej: Pomoc prawna