O nas

Kim jesteśmy?

Studia w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej ogniskują się wokół języków i kultur Słowian zachodnich i południowych oraz historii i współczesności zamieszkiwanego przez nich obszaru.

Uczymy na 6 specjalnościach:

Oferujemy:

 • doświadczoną międzynarodową kadrę dydaktyczną
 • obowiązkowe lektoraty, profesjonalny zespół native speakerów
 • wykłady i warsztaty dające solidne kompetencje w zakresie wybranej kultury oraz bardzo dobrą znajomość języka danego kraju
 • bogatą ofertę zajęć fakultatywnych z literatury, filmu, fotografii, kultury popularnej
 • na studiach magisterskich oferujemy zindywidualizowany tok nauczania oparty na relacji mistrz – uczeń oraz możliwość udziału studentów w badaniach naukowych ISZiP

Współpraca międzynarodowa:

 • międzynarodowe projekty naukowe realizowane z najlepszymi uczelniami w krajach południowo- i zachodniosłowiańskich
 • badania terenowe realizowane we współpracy z cenionymi instytucjami kultury
 • większość studentów Instytutu wyjeżdża w trakcie studiów na krótko- (miesięczne) lub długoterminowe (semestralne) stypendia zagraniczne w ramach programów międzyrządowych i europejskich programów wymiany
 • letnie zagraniczne kursy językowe
 • pobyty semestralne w krajach „kierunkowych”
 • miesięczne kursy językowe
 • oferta stypendialna w ramach konkursów uczelni zagranicznych

Wiedza i umiejętności absolwentów:

 • biegła znajomość co najmniej jednego języka zachodnio- lub południowosłowiańskiego
 • szeroka i wielostronna znajomość kultury kraju i regionu; wiedza teoretyczna wsparta praktyczną znajomością jego realiów
 • umiejętności komunikacji interkulturowej
 • komunikatywność w mowie i w piśmie
 • umiejętność pracy w zespole, ćwiczona podczas realizacji grupowych projektów studenckich
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • kompetencje w zakresie twórczego działania w kulturze

Perspektywy kariery zawodowej:

 • instytucje kulturalne i dyplomatyczne, które w swej działalności wymagają kontaktów z krajami słowiańskimi Europy Środkowej i Południowej
 • administracja publiczna i samorządowa
 • sektor turystyczny
 • media
 • przedsiębiorstwa zagraniczne z filiami w Polsce oraz polskie firmy prowadzące międzynarodową działalność handlową
 • inne sektory (np. medyczny, budowlany, bankowy, ubezpieczeniowy), potrzebujące tłumaczy i znawców danego obszaru
 • obsługa klienta, reklama i marketing
 • możliwość ukończenia studiów doktoranckich (trzeciego stopnia) i pracy w placówkach naukowych

Program studiów licencjackich:

 • praktyczna nauka języków słowiańskich (bułgarski, chorwacki, czeski, słowacki, słoweński, serbski) z elementami translatoryki
 • od drugiego roku możliwość studiowania drugiego języka słowiańskiego
 • gramatyka języka kierunkowego
 • dzieje kraju i regionu
 • wiedza o sztuce kraju
 • współczesne życie społeczno-polityczne kraju
 • kultura popularna kraju
 • antropologia kultury
 • metody badań kulturowych
 • wiedza o literaturze
 • literatura wybranego kraju słowiańskiego
 • analiza tekstu literackiego
 • nauka o języku
 • wstęp do językoznawstwa
 • podstawy etnolingwistyki

Program studiów magisterskich:

 • kontynuacja wybranego języka słowiańskiego
 • drugi język słowiański
 • specjalizacja na temat wybranego kraju poszerzona o znajomość danego regionu: Europy Środkowej, Bałkanów lub basenu Morza Adriatyckiego
 • zajęcia obejmują m.in. literaturę współczesną kraju, relacje międzykulturowe w regionie, zajęcia translatoryczne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA STUDIA!