Rada Naukowa

Przewodnicząca

dr hab. Danuta Sosnowska

Członkowie Rady

prof. dr hab. Joanna Goszczyńska
prof. dr hab. Zbigniew Greń
dr hab. prof. UW Grzegorz Bąbiak
dr hab. prof UW Jolanta Mindak-Zawadzka
dr hab. prof. ISPAN Grażyna Szwat-Gyłybow
dr hab. Magdalena Bogusławska
dr hab. Marcin Filipowicz
dr hab. Iliana Genew-Puhalewa
dr hab. Martina Ivanová
dr hab. Robert Kulmiński
dr hab. Patrycjusz Pająk
dr hab. Eva Pallasová
dr Sylwia Siedlecka

Przedstawiciele młodej kadry

dr Maciej Falski
dr Milena Hebal-Jezierska
mgr Anna Jakubowska

Przedstawicielka doktorantów

mgr Angelika Kosieradzka

Przedstawiciel pracowników nienauczycieli

dr Jerzy Molas

Przedstawiciel studentów

Karolina Biegańska