Rada Naukowa

Przewodnicząca

dr hab. Danuta Sosnowska

Członkowie Rady

prof. dr hab. Zbigniew Greń
dr hab. prof. UW Grzegorz Bąbiak
dr hab. prof UW Jolanta Mindak-Zawadzka
dr hab. prof. ISPAN Grażyna Szwat-Gyłybow
dr hab. Magdalena Bogusławska
dr hab. Marcin Filipowicz
dr hab. Iliana Genew-Puhalewa
dr hab. Martina Ivanová
dr hab. Robert Kulmiński
dr hab. Patrycjusz Pająk
dr Sylwia Siedlecka

Przedstawiciele młodej kadry

dr Maciej Falski
dr Milena Hebal-Jezierska
mgr Anna Jakubowska

Przedstawicielka doktorantów

mgr Paula Kiczek

Przedstawiciel pracowników nienauczycieli

dr Jerzy Molas

Przedstawiciel studentów

Zuzanna Woszczerowicz