Rada Instytutu

Przewodnicząca

dr hab. Danuta Sosnowska, prof. ucz.

Członkowie Rady

prof. dr hab. Zbigniew Greń
prof. dr hab. Marcin Filipowicz
dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.
dr hab. Magdalena Bogusławska, prof. ucz.
dr hab. Iliana Genew-Puhalewa, prof. ucz.
dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
dr hab. Robert Kulmiński, prof. ucz.
dr hab. Patrycjusz Pająk, prof. ucz.
dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz. 
dr hab. Maciej Falski
dr hab. Elżbieta Kaczmarska

Przedstawicielki młodej kadry

dr Anna Kobylińska
dr Sylwia Siedlecka
mgr Anna Jakubowska

Przedstawiciel doktorantów

mgr Adam Zygmunt

Przedstawiciel pracowników nienauczycieli

dr Jerzy Molas

Przedstawicielka studentów

Marta Koralewska