Rada Instytutu

Przewodnicząca

dr hab. Danuta Sosnowska, prof. ucz.

Członkowie Rady

prof. dr hab. Zbigniew Greń
dr hab. prof. ucz. Grzegorz Bąbiak
dr hab. prof. ucz. Paweł Rodak
dr hab. prof. IS PAN Ewa Golachowska
dr hab. Magdalena Bogusławska
dr hab. Marcin Filipowicz
dr hab. Iliana Genew-Puhalewa
dr hab. Elżbieta Kaczmarska
dr hab. Robert Kulmiński
dr hab. Patrycjusz Pająk
dr Maciej Falski

Przedstawiciele młodej kadry

dr Anna Kobylińska
dr Viera Luptáková
dr Sylwia Siedlecka
mgr Anna Jakubowska

Przedstawicielka doktorantów

mgr Paula Kiczek

Przedstawiciel pracowników nienauczycieli

dr Jerzy Molas

Przedstawiciel studentów

Zuzanna Woszczerowicz

Goście

dr Milena Hebal-Jezierska