Słowacystyka

 

 

Uniwersytet Warszawski oferuje licencjackie oraz magisterskie studia słowacystyczne zapewniające, oprócz nauki języka słowackiego, także szeroką gamę innych przedmiotów, umożliwiających zdobycie pełnej wiedzy z zakresu historii, polityki, literatury, języka, życia społecznego oraz kulturalnego Słowacji.

 

WYJAZDY ZAGRANICZNE

Studenci słowacystyki korzystają z bogatej oferty stypendialnej, która otwiera przed nimi możliwość studiowania na Słowacji i znaczącego podwyższenia kompetencji językowych.

Najważniejsze programy i oferty stypendialne:

  • w ramach umów bilateralnych między Polską a Słowacją (Studia Academica Slovaca – Letnia Szkoła Językowa dla obcokrajowców słowackiego pochodzenia, studentów, wykładowców, dziennikarzy. Zajęcia przyjmują formę kursów, wykładów językowych z dziedziny literatury, etnografii, historii, translacji językowej oraz innych specjalistycznych seminariów),
  • stypendia CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies),
  • program Erasmus.
ABSOLWENCI

Absolwent/ka zna bardzo dobrze język słowacki. Dzięki wiedzy praktycznej i teoretycznej, w wielu wypadkach uzupełnionej o doświadczenie pobytu na Słowacji, absolwenci słowacystyki mogą znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych firmach, w wielu instytucjach życia publicznego, w placówkach dyplomatycznych czy w dziedzinie kultury. Nabyte umiejętności są przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej w charakterze tłumacza, redaktora, lub asystenta językowego w biurze, w instytucjach turystycznych, w instytucjach kultury, w biurach tłumaczeń, w wydawnictwach, a także w instytucjach naukowych i tym podobnych.

Studenci studiów I stopnia uczą się języka słowackiego w wymiarze 8 godzin tygodniowo, pod okiem pochodzącego ze Słowacji doświadczonego lektora i tłumacza. Absolwenci studiów I stopnia posiadają podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze Słowacji oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej.

Absolwenci studiów II stopnia potrafią zrozumieć specyfikę języka słowackiego w jego historycznym rozwoju i współczesnym zróżnicowaniu, a także zdobywają umiejętności tłumaczenia ustnego i pisemnego o profilu ogólnym i specjalistycznym.

PRAKTYKI I PROJEKTY STUDENCKIE:

Ważnym aspektem studiów jest realizacja grupowych i indywidualnych projektów studenckich pod opieką wykładowców. Współpracujemy m.in. z Instytutem Słowackim w Warszawie, oferując:

  • dyskusje, spotkania ze znakomitymi słowackimi pisarzami, malarzami, naukowcami,
  • udział w warsztatach (warsztaty kulinarne – dania wigilijne na Słowacji), w wystawach artystycznych, koncertach  i specjalnie zaaranżowanych akcjach miejskich (Wiersze w mieście – projekt, który ma na celu promowanie współczesnej poezji europejskiej),
  • udział w corocznym konkursie tłumaczeniowym.

W ramach zajęć oferujemy też wykłady i warsztaty prowadzone przez gości-specjalistów ze Słowacji, poświęcone literaturze, kulturze popularnej, życiu społeczno-politycznemu i językowi słowackiemu.

2022: Letnia Szkoła Języka Słowackiego w Bratysławie

Nasi studenci w słowackiej prasie

Autorka: Paulina Józefowska