Pomoc materialna

Osoby, które zostaną przyjęte na Uniwersytet Warszawski, mogą się ubiegać o:

  • stypendia socjalne,
  • stypendia socjalne w zwiększonej wysokości,
  • stypendia specjalne dla osób z niepełnosprawnościami,
  • zapomogi,
  • miejsce w Domu Studenta.

Więcej: Pomoc materialna