Prace licencjackie i magisterskie 2019/2020

Prace licencjackie

Bohemistyka

 • Monika Dębska, Seksualność w „Nieznośnej lekkości bytu” Milana Kundery oraz Pociągach pod specjalnym nadzorem” Bohumila Hrabala
  promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Aleksandra Kieda, Fenomen celtomanii w Czechach – lata 90. XX wieku
  promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Karolina Kołakowska, To było można po prostu przeżyć – fenomen twórczości Jaroslava Foglara
  promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Anna Krasnodębska, Fotografia Libuše Jarcovjákovej jako forma komunikowania emocji: na przykładzie albumu „Mum”
  promotor: dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.
 • Justyna Miłczak, Polska i czeska mniejszość Głuchych – wybrane zagadnienia
  promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Paulina Sulawa, Wariantywność wybranych terminów medycznych stosowanych we współczesnym języku czeskim
  promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Kamil Synak, Obraz medialny Polski w czeskich internetowych mediach bulwarowych
  promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Barbara Świerk, Analiza leksemów z komponentami super, mega, ultra i extra na podstawie materiału zebranego w korpusie języka czeskiego
  promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Magdalena Urban, Analiza tłumaczeń wybranych zagadnień występujących w filmie, pt. „Forrest Gump” w reżyserii Roberta Zemeckisa
  promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Aleksandra Zwierzchowska, Artysta i jego twórczość w „Tu nie jesteś u siebie, mój drogi” i innych esejach Milana Kundery
  promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk

Bułgarystyka

 • Eliza Markiewicz, Konflikt wyobrażeń: spór o zmiany klimatyczne w bułgarskich mediach
  promotor: dr Sylwia Siedlecka
 • Raman Zhytkouski, Pomniki komunistyczne po 1989 roku jako miejsca pamięci. Przypadek Bułgarii i Białorusi
  promotor: dr Sylwia Siedlecka

Kroatystyka

 • Ewa Danilczuk, Ciało i transgresja w sztuce performansu Mariny Abramović
  promotor: dr Maciej Falski

Serbistyka

 • Jagoda Białota, Festiwal EXIT w latach 2010-2019 jako przestrzeń zmiany społecznej
  promotor: dr Sylwia Siedlecka
 • Oskar Dalecki, Obraz tożsamości grupowej kibiców podczas Wiecznych Derbów Belgradu
  promotor: dr Sylwia Siedlecka
 • Bartosz Józefowicz, Wizerunki medialne Any Brnabić
  promotor: dr Sylwia Siedlecka
 • Sylwia Świerczewska, Obraz Jugosławii w twórczości Bjelo dugme w latach 1984-1989
  promotor: dr Sylwia Siedlecka
Prace magisterskie

Bohemistyka

 • Karolina Bajor, Językowa wizja świata na przykładzie analizy dyskursu imigracyjnego Tomio Okamury
  promotor: prof. dr hab.  Zbigniew Greń

Serbistyka

 • Aleksandra Feder, Rola obiektu sakralnego w procesie (re)konstruowania teologii narodowej. Przypadek Świątyni Świętego Sawy w Belgradzie
  promotor: dr hab. Magdalena Bogusławska
 • Jarosław Ronek, Autofikcyjność na przykładzie powieści „Komo” Srđana Valjarevicia. Analiza utworu z elementami przekładu
  promotor: dr hab. Magdalena Bogusławska

Słowacystyka

 • Monika Siedlecka, Jesteśmy lasem. Słowacki ruch ekologiczny a dojrzewanie społeczeństwa obywatelskiego
  promotor: dr Anna Kobylińska

Słowenistyka

 • Aleksandra Lorens, Procesy demokratyzacji w Słowenii jako wyraz kryzysu zaufania do państwa jugosłowiańskiego
  promotor: dr Maciej Falski