Zakład Literatur i Kultur Słowiańskich

Kierownik:

dr hab. Magdalena Bogusławska, prof. ucz. – informacje, dane w USOS-ie

Pracownicy:

dr hab. Marcin Filipowicz, prof. ucz. – informacje, dane w USOS-ie
dr hab. Robert Kulmiński, prof. ucz. – informacje, dane w USOS-ie
dr hab. Danuta Sosnowska, prof. ucz. – informacje, dane w USOS-ie
dr hab. Joanna Królak – informacje, dane w USOS-ie
dr hab. Patrycjusz Pająk – informacje, dane w USOS-ie
dr Marta Cmiel-Bażant – informacje, dane w USOS-ie
dr Maciej Falski – informacje, dane w USOS-ie
dr Anna Kobylińska – informacje, dane w USOS-ie
dr Angelika Kosieradzka – informacje, dane w USOS-ie
dr Sylwia Siedlecka – informacje, dane w USOS-ie

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Joanna Goszczyńska – informacje, dane w USOS-ie
dr hab. Zdzisław Darasz, prof. UW – informacje, dane w USOS-ie
dr hab. Krzysztof Wrocławski, prof. em. – informacje, dane w USOS-ie

Doktoranci:

mgr Aleksandra Feder – informacje, dane w USOS-ie
mgr Paula Kiczek – informacje, dane w USOS-ie
mgr Justyna Kijanka – informacje, dane w USOS-ie
mgr Michał Rozenberg – informacje, dane w USOS-ie
mgr Anna Sołoninko – informacje, dane w USOS-ie
mgr Zuzanna Woszczerowicz – informacje, dane w USOS-ie
mgr Angelika Zanki – informacje, dane w USOS-ie
mgr Adam Zygmunt – informacje, dane w USOS-ie

Współpracownicy:

mgr Patrycja Chajęcka – informacje, dane w USOS-ie
mgr Marzena Maciulewicz – informacjedane w USOS-ie