Zakład Literatur i Kultur Słowiańskich

Kierownik:

dr hab. Magdalena Bogusławska – informacje, dane w USOS-ie

Pracownicy:

dr hab. Danuta Sosnowska, prof. UW – informacje, dane w USOS-ie
dr hab. Marcin Filipowicz – informacje, dane w USOS-ie
dr hab. Robert Kulmiński – informacje, dane w USOS-ie
dr hab. Patrycjusz Pająk – informacje, dane w USOS-ie
dr Marta Cmiel-Bażant – informacje, dane w USOS-ie
dr Maciej Falski – informacje, dane w USOS-ie
dr Anna Kobylińska – informacje, dane w USOS-ie
dr Joanna Królak – informacje, dane w USOS-ie
dr Sylwia Siedlecka – informacje, dane w USOS-ie

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Joanna Goszczyńska – informacje, dane w USOS-ie
dr hab. Zdzisław Darasz, prof. UW – informacje, dane w USOS-ie
dr hab. Krzysztof Wrocławski, prof. em. – informacje, dane w USOS-ie

Doktoranci:

mgr Aleksander Kaczorowski – informacje, dane w USOS-ie
mgr Justyna Kaszczyńska – informacje, dane w USOS-ie
mgr Paula Kiczek – informacje, dane w USOS-ie
mgr Justyna Kijanka – informacje, dane w USOS-ie
mgr Angelika Kosieradzka – informacje, dane w USOS-ie
mgr Patrycja Pokora – informacje, dane w USOS-ie
mgr Michał Rozenberg – informacje, dane w USOS-ie
mgr Edyta Serafin – informacje, dane w USOS-ie
mgr Agnieszka Słowikowska – informacje, dane w USOS-ie
mgr Angelika Zanki – informacje, dane w USOS-ie

Współpracownicy:

dr Tomasz Rawski – informacje, dane w USOS-ie
mgr Ida Ciesielska – dane w USOS-ie