Młoda Slawistyka: Publikacja pokonferencyjna

Prezentujemy tom pokonferencyjny Młoda Slawistyka, składający się z artykułów uczestników ubiegłorocznej konferencji pod tym samym tytułem. Publikacja ukazała się pod redakcją Prezes Koła Naukowego Slawistów – Kingi Stanaszek oraz Sekretarz Koła – Marty Koralewskiej.
Znajduje się w niej 40 artykułów napisanych przez autorów pochodzących z 8 państw i reprezentujących 14 ośrodków badawczych. Poszczególne rozdziały zostały napisane w 6 językach: polskim, angielskim, serbskim, czeskim, ukraińskim oraz rosyjskim.
Książka ukazała się nakładem Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph dzięki dotacjom Rady Konsultacyjnej UW oraz Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.
Recenzenci tomu: dr. hab. Agnieszka Janiec-Nyitrai (Wydział Slawistyki i Bałtystyki Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie) i dr. hab. Maciej Falski (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW).
Autorka okładkowej grafiki: Zuzanna Woszczerowicz.
 
 
Książka jest w otwartym dostępie:
Jest również dostępna w bibliotekach uprawnionych do otrzymania egzemplarza obowiązkowego, bibliotekach Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz bibliotece Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posted in publikacje pracowników, wiadomości.