Dodatkowe rejestracje na zajęcia

Zapisy na nowy przedmiot „Hrvatski kratki film” będą otwarte od 20. do 29. stycznia dla studentek/studentów 3L-2M. Wymagana jest znajomość […]

Dalej

Semestr letni w trybie zdalnym

Zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbędą się zdalnie. Dotyczy to także lektoratów oraz przedmiotów ogólnouniwersyteckich. […]

Dalej

Plan zajęć i plan sesji

W zakładce STUDIA/Sesja zimowa 2021 znajdą Państwo harmonogram sesji zimowej 2021. W tej samej zakładce znajdują się już również: Plany […]

Dalej