Specjalności

Wybierając studia na kierunku slawistyka, trzeba zdecydować się na specjalność. Oznacza to wybór języka kierunkowego, z którym związane są zajęcia specjalizacyjne. Oprócz tego na pierwszym i drugim roku studiów licencjackich w programie jest kilka zajęć o charakterze ogólnym przeznaczonych dla wszystkich studentek/studentów danego rocznika.

Co roku otwieramy specjalność bohemistyka, związaną z językiem czeskim. Co dwa lub trzy lata natomiast ogłaszamy nabór na pozostałe specjalności: kroatystyka i serbistyka (na przemian), bułgarystyka, słowacystyka i słowenistyka.

Od drugiego roku część zajęć poza lektoratami odbywa się w języku specjalności, na przykład historia literatury, współczesne życie społeczno-polityczne, gramatyka opisowa. Można pisać pracę dyplomową (licencjacką) w języku specjalności, chociaż nie jest to obowiązkowe.

Nie prowadzimy oddzielnych studiów poświęconych Bośni czy Czarnogórze. Osoby zainteresowane kulturą i językiem tych krajów mogą realizować swoje zainteresowania, zdobywać wiedzę oraz planować wyjazdy stypendialne i badawcze w ramach specjalności serbistyka lub kroatystyka. Regularnie również proponujemy zajęcia poświęcone Macedonii oraz Łużycom.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszymi Aktywnościami.