Dyrekcja Instytutu

dyrekcja

Dyrektor Instytutu:

dr hab. Patrycjusz Pająk

Zastępca dyrektora ds. finansowych i ogólnych:

dr hab. Robert Kulmiński

Zastępca dyrektora ds. studenckich:

dr Sylwia Siedlecka

Do 31 stycznia 2019 r. obowiązki dyrektora ds. studenckich pełni dr Maciej Falski