Projekt naukowy 1M

W trakcie studiów magisterskich studentki i studenci muszą zrealizować projekt naukowy we współpracy z badacz/k/ami z Instytutu. W tym roku otwieramy trzy projekty dla studentów/studentek 1M:

  • „Rozszerzanie polsko-czeskiej części korpusu równoległego  InterCorp”, pod kierunkiem dr Elżbiety Kaczmarskiej: temat językoznawczy otwarty nie tylko dla bohemistów;
  • „Miasto postjugosłowiańskie”, pod kierunkiem dra Macieja Falskiego;
  • „Lokalność jako punkt obserwacyjny w badaniach slawistycznych”, pod kierunkiem dr Anny Kobylińskiej.

Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych projektach proszone są o kontakt mailowy z badacz/k/ami prowadzącymi projekty. Zaliczenie projektu jest obowiązkowe. W USOSwebie znajdą Państwo zasady uczestnictwa.

Możliwe jest realizowanie projektu we współpracy z badaczami spoza listy po ustaleniu tego z nimi i zgłoszeniu koordynatorce projektu, dr hab. Iliany Genew-Puhalewej.

 

 

Posted in wiadomości, wydarzenia.