Kroatystyczne nowości biblioteczne

Zaprezentowane poniżej książki, oraz wiele innych, są darem Ministerstwa Kultury Republiki Chorwacji. Po więcej kroatystycznych nowości zapraszamy do biblioteki!

Strahomir Primorac, Linija razdvajanja. Hrvatska proza o ratu i njegovim posljedicama 1990-2010.

Zagreb 2012

Antologia jest przypomnieniem wojny w Jugosławii. „Tkwi ona głęboko – czytamy we wstępie – w świadomości społecznej Chorwatów. Wpłynęła na wszystkie aspekty życia, w tym także na chorwacką prozę”. Strahomir Primorac stworzył antologię dość chyba unikatową – zawiera ona bowiem  recenzje tekstów chorwackiej prozy o tej wojnie i jej konsekwencjach. Wśród autorów są liczne wybitne postaci życia literackiego Chorwacji. Jedna z nich, Dubravka Ugrešić (przedstawicielka tych pisarzy „jugosłowiańskich”, którzy wyemigrowali po rozpadzie federacji) pisała: „z koszmarem przeżytej osobiście wojny, autor próbuje się „uporać” racjonalizując go w tekście literackim”. Taką próbę racjonalizacji przeżyć wojennych i ich dalekosiężnych konsekwencji dokonywanej w prozie chorwackiej lat 1990-2010 stanowi właśnie prezentowana Linia rozdwojenia. O jakie to „rozdwojenie” chodzi,  dowiemy się czytając recenzje  – zarówno opowiadań i powieści, jak też publicystyki – takich twórców, jak wspomniana Ugrešić oraz Pavličić, Jergović, Novak, Brešan, Drakulić i wielu innych.

 
Maša Grdešić, Uvod u naratologiju

Zagreb 2015

Autorka, która ma na swym koncie dziesięcioletnie doświadczenie wykładowczyni teorii literatury na zagrzebskim Sveučilištu zaznacza już we wstępie: Jestem głęboko przekonana, że istnieje pilna potrzeba napisania podręcznika sztuki narracji w języku chorwackim. Realizacją tego celu jest prezentowana właśnie publikacja. Odbiorca znajdzie tu  „systematykę” podstawowych terminów narratologicznych. Badania nad narracją (sam termin „narratologia” jest autorstwa  Tzvetana Todorova) rozwijali i prowadzili  – pisze Maša Grdešić  –  Gérard Genette, Seymour Chatman, Mieke Bal oraz Shlomith Rimman-Kenan (ten ostatni szczególnie  zainspirował autorkę do własnych rozważań).

 

 

Morana Čale, O dusi i tijelu teksta: Polić Kamov, Krleža, Marinković

Zagreb 2016

W niezwykle erudycyjnym tomie esejów wybitna znawczyni literatury włoskiej Morana Čale zapuszcza sondę w pogranicze przenikających się sfer: tekstu, wiedzy o literaturze i psychoanalizy. Swoje badania sięgające głęboko, aż do „trzewi” dzieła literackiego, do jego tytułowego „ciała” i  „duszy”, przeprowadza na przykładzie trzech arcydzieł prozatorskich chorwackiej moderny. Są to Isušena kaljuža Policia Kamova, Povratak Filipa Latinovicza Krležy oraz Cyklop Marinkovicia. Utwory te sytuuje (i analizuje) w szerszym, europejskim kontekście twórczości Dostojewskiego, Joyce’a i Nietschego.

Posted in nowości biblioteczne, wiadomości and tagged .