Bułgarystyka

 

Warszawska bułgarystyka jest miejscem, w którym spotykają się ludzie i idee. Studenci i studentki poznając w trakcie studiów bułgarski język i kulturę, zyskują solidne narzędzia, które otwierają przed nimi duże możliwości zawodowe.

Wychodzimy z założenia, że nauka języka jest warunkiem głębokiego poznania kultury, dlatego nasi studenci i studentki opanowują bardzo dobrze język bułgarski. Z kolei zajęcia umożliwiające głębokie wniknięcie w język, kulturę, historię i współczesność Bułgarii oraz wiedzę o regionie Bałkanów i Europy Środkowo-Wschodniej dają osobom u nas studiującym kompetencje eksperckie, które mogą być potem wykorzystywane m.in. w pracy w korporacjach, dyplomacji, mediach, przedsiębiorstwach, poszukujących nie tylko znawców języka, ale i specjalistów dysponujących gruntowną wiedzą na temat kraju i regionu.

Autorka: Maria Ługowska

Lektoraty języka bułgarskiego prowadzą w ISZiP native speakerzy, a grupy zajęciowe są kameralne, co pozwala na bardzo intensywną naukę języka. Wykorzystujemy również cenione przez naszych studentów i studentki metody tutoringu, pozwalające na indywidualizację procesu dydaktycznego i bliski naukowy kontakt z wykładowcami.

Ale studia bułgarystyczne to również intelektualna przygoda, możliwa do zrealizowania w trakcie wielu zagranicznych stypendiów, staży badawczych, projektów naukowych i szkół letnich, z których nasi studenci chętnie korzystają, decydując się na wyjazdy do Bułgarii w ramach programów: ERASMUS, CEEPUS oraz umów dwustronnych między Polską a Bułgarią. Osoby u nas studiujące często biorą udział w cieszących się dużą popularnością międzynarodowych szkołach letnich języka i kultury bułgarskiej w Łozen oraz na Uniwersytecie w Wielkim Tyrnowie, gdzie nawiązują sieć kontaktów z bułgarystami z całego świata. Warszawscy bułgaryści współpracują z innymi ośrodkami bułgarystycznymi w Europie, są to oprócz uczelni bułgarskich m.in. uniwersytety w Wenecji, Lublanie, Heidelbergu, Wiedniu i Atenach.

 

Ze swoimi inicjatywami chętnie wychodzimy poza mury uniwersytetu, współpracując z wieloma instytucjami kultury, między innymi z Domem Spotkań z Historią, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Muzeum Narodowym w Warszawie. Od lat pozostajemy też w bliskiej współpracy naukowej z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Zapraszamy do Instytutu znakomitych pisarzy, poetów, tłumaczy, reżyserów i animatorów kultury, którzy prowadzą u nas wykłady gościnne, spotkania autorskie i warsztaty. Dobrą tradycją bułgarystyczną jest to, że naszym studentom i studentkom proponujemy zinstytucjonalizowane praktyki i staże realizowane we współpracy z Ambasadą Republiki Bułgarii, Bułgarskim Instytutem Kultury oraz Szkołą Bułgarską im. Dory Gabe w Warszawie.

Prowadzimy multidyscyplinarne pismo „Smokiniata” (z bułg. figa), w którym ukazują się prace młodych badaczy z obszaru slawistyki. Nasze pismo jest przestrzenią otwartą na publikację przekładów literackich, artykułów, esejów i fotografii. Link: www.smokiniata.com

Pozostając w bliskim kontakcie z wieloma naszymi absolwentami wiemy, że studia bułgarystyczne otwierają liczne możliwości kariery zawodowej. Dzięki wysokim kompetencjom językowym, wiedzy o kraju, nasi studenci często wykonują pracę tłumaczy (również przysięgłych), pracowników instytucji publicznych, ekspertów w korporacjach i przedsiębiorstwach, ważną sferą ich aktywności zawodowej od lat pozostaje również sektor turystyczny.  W filmach poniżej znajdziecie więcej bułgarystycznych inspiracji zawodowych, o których mówią nasi absolwenci i absolwentki.

Hubert Urbański o tym, dlaczego warto być bułgaryst(k)ą:

 

Autorka bloga czubrycaodkrywa.pl
Studenci i studentki o bułgarystyce ISZiP
O bułgarystyce opowiadają nasi studenci i absolwenci
Ewelina Drzewiecka
Aleksandra Kowalczyk
Anna Manowa
Roman Zhytkousky
Monika Solan
Robert Rubaj

 

Studenci programu Erazmus o bułgarystyce