O Instytucie

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej jest jednostką naukowo-dydaktyczną. Pracownicy prowadzą badania naukowe oraz zajęcia ze studentami, starając się zachęcać ich do własnych poszukiwań w najróżniejszych dziedzinach współczesnych kultur Europy Środkowej i Południowej.

Działające w Instytucie zespoły łączy podejście interdyscyplinarne, które wyrasta wprost z doświadczeń slawistyki jako dziedziny wiedzy wymagającej otwarcia i dialogu w ramach dyscyplin humanistycznych. Działalność zespołów popularyzowana jest w formie spotkań i debat otwartych, publikacji oraz konferencji.

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej realizuje trzy podstawowe tematy statutowe, wyznaczające podstawowe kierunki i obszary badawcze:

  • Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich
  • Studia regionalne nad kulturą Słowiańszczyzny Południowej
  • Języki zachodnio- i południowosłowiańskie oraz ich związki z sąsiednimi językami słowiańskimi i niesłowiańskimi

Warszawska slawistyka powstała w 1915 roku i jest jednym z najstarszych ośrodków slawistycznych w kraju, od pierwszych lat istnienia tworzonym przez wybitnych uczonych. Z początku wyspecjalizowana głównie w językoznawstwie i historii Słowian, slawistyka ewoluowała w stronę badania kultur. Podstawą studiów pozostaje nadal nauczanie języka i poznawanie kultury. Więcej na temat historii Instytutu można przeczytać tutaj.

Od lat jesteśmy związani z najważniejszymi ośrodkami kulturalnymi państw kierunkowych w Warszawie: Czeskim Centrum, Instytutem Słowackim oraz Bułgarskim Centrum Kultury. Nasi absolwenci i studenci biorą udział w licznych wydarzeniach kulturalnych. Pracownicy Instytutu uzyskują granty badawcze, utrzymują stałe kontakty badawcze z ośrodkami partnerskimi w Europie (Praga, Ołomuniec, Zagrzeb, Sofia, Nowy Sad, i inne). Jesteśmy blisko związani z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Warszawska slawistyka jako pierwsza w Polsce zdecydowała się na rozszerzenie tradycyjnego profilu filologicznego o perspektywę kulturoznawczą. Przykładem udanej zmiany kierunku badań są istniejące w Instytucie zespoły badawcze, podejmujące badania kulturowe. Nie zaniedbujemy przy tym lingwistyki, na co dowodem jest jeden z czołowych w Polsce zespołów badań korpusowych.

Organizacyjnie ISZiP jest jednostką Wydziału Polonistyki UW. Dokumenty regulujące funkcjonowanie społeczności uniwersyteckiej znajdują się w zakładce Ważne dokumenty.

Studia w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej ogniskują się wokół języków i kultur Słowian zachodnich i południowych oraz historii i współczesności zamieszkiwanego przez nich obszaru. Nasze specjalności: bohemistyka, bułgarystyka, kroatystyka, serbistyka, słowenistyka, słowacystyka.