Prace licencjackie i magisterskie 2022/2023

Prace licencjackie

Bohemistyka

 • Anna Bakuła, Motyw pokusy w opowiadaniu Aloisa Jiráska Faustův dům
  promotor: dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.
 • Klaudia Jędrzejewska, Neopogaństwo w Czeskiej Republice
  promotor: dr hab. Joanna Królak
 • Olga Kaasperek, Kobiety homoseksualne w czeszczyźnie – analiza korpusowa wybranych leksemów
  promotor: dr hab. Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
 • Igor Lewicki, Fenomen biografii i twórczości Miroslava Tichego. Analiza wybranych zagadnień
  promotor: : dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.
 • Maja Machulak, Problemy integracji przestrzeni zabytkowej na przykładzie twierdzy Josefov
  promotor: dr hab. Maciej Falski
 • Dagmara Mąkosza, Obraz holocaustu we wspomnieniach i pamiętnikach czeskich dzieci żydowskich. Analiza problematyki na podstawie wybranych tekstów
  promotor: : dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.
 • Monika Mikołajczyk, Funkcje wulgaryzmów odzwierzęcych w języku czeskim na przykładzie analizy leksemów
  kráva i vůl

  promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Maciej Przyborowski, Motyw żartu w powieści Milana Kundery „Žert”
  promotor: dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.
 • Julia Słapek, Droga do architektury nowoczesnej. Życie i twórczość Bohuslava Fuchsa w Brnie w latach 1925-1932
  promotor: promotor: dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.
 • Angelina Sokołowska, Bunt w języku poezji czeskiego undergroundu
  promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Kinga Stanaszek, Rozdíly v politické komunikaci na příkladu projevů Miloše Zemana a Andrzeje Dudy
  promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Bartosz Wysocki, Ekologiczne aspekty twórczości Josefa Váchala
  promotor: dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.
 • Michalina Zając, Próba odnowy tradycji słowiańskich w Czechach, podjęta przez Stowarzyszenie „Slovanský kruh”
  promotor: dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.

Kroatystyka

 • Gabriel Małgieś, Disco polo i turbofolk. O genezie dwóch wariantów muzyki dyskotekowej
  promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk

Słowenistyka

 • Maria Lipiec, Protesty społeczne związane z procesem przeciwko czterem w kontekście przemian demokratycznych w Słowenii
  promotor: dr hab. Maciej Falski

Serbistyka

 • Magdalena Bielawska, Wspólnota prawosławia na przykładzie festiwalu „Vidovdan” w Białymstoku
  promotor: dr Angelika Kosieradzka
Prace magisterskie

Bohemistyka

 • Edyta Bojanowska, Invalidní sourozenci Egona Bondy’ego – dystopijna wizja katastrofy
  promotor: dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.
 • Szczepan Czarnecki, Aktywizm ekologiczny w Republice Czeskiej w latach 1989 – 2020
  promotor: dr hab. Marcin Filipowicz prof. ucz.
 • Aleksandra Kozyra, Reprezentacje niepełnosprawności w filmie czechosłowackim i czeskim
  promotor: dr hab. Kulmiński prof. ucz.
 • Katarzyna Płachta-Kube, Rosyjska propaganda w Czechach na przykładzie portalu Sputnik Česká republika
  promotor: dr hab. Marcin Filipowicz prof. ucz.
 • Paulina Skalska, Postać seryjnego mordercy w czeskiej kinematografii
  promotor: dr hab. Kulmiński prof. ucz.
 • Paulina Sulawa, Możliwości przekładu wybranych polskich wulgaryzmów na język czeski
  promotor: dr Milena Hebal-Jezierska

Kroatystyka

 • Dominik Jachimczyk, Najnowsze zapożyczenia z języka angielskiego w języku graczy gier wideo na obszarze Serbii i Chorwacji
  promotor: prof. dr hab. Zbigniew Greń
 • Kacper Latawiec, Festiwal Jazzowy w Nowym Sadzie jako nowoczesna instytucja kultury
  promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
 • Magdalena Molęda, Wspólnota wojenna. Postawy ludności cywilnej w czasie oblężenia Vukovaru
  promotor: dr hab. Maciej Falski