Malownicza Bułgaria

Europejski projekt naukowy MALOWNICZA BUŁGARIA

Czas trwania projektu: 2019-2022
Koordynatorki: dr Sylwia Siedlecka, dr Angelika Kosieradzka

Projekt „Malownicza Bułgaria” był trzyletnią inicjatywą (2019-2021), skupiającą uniwersyteckie ośrodki bułgarystyczne w 8 krajach europejskich – w tym studentów i studentki ISZiP. Pozostałe uczelnie, które brały udział w projekcie to uniwersytety w Wiedniu, Petersburgu, Atenach, Lublanie, Heidelbergu, Płowdiwie, Sofii i Wenecji.

Idea projektu polegała na stworzeniu przez każdy z zespołów dwujęzycznych tras literackich po Bułgarii, które zostały zaprezentowane na konferencji wędrownej, a następnie opublikowane w formie książki naukowej w 2 wersjach językowych.  

Prace przygotowawcze do projektu studenci i studentki ISZiP realizowali podczas zajęć fakultatywnych „Bułgarskie geopoetyki” prowadzonych w roku akademickim 2019/20 przez dr Sylwię Siedlecką. Formą zaliczenia przedmiotu była robocza wersja tekstu, który w przyszłości miał stać się referatem konferencyjnym, a następnie artykułem naukowym studenta/studentki, opublikowanym w tomie zbiorowym w Bułgarii w 2 wersjach językowych. Każda z osób pracowała nad własnym autorskim tekstem, jednocześnie biorąc aktywny udział w pracach jednej z 2 grup roboczych, które konceptualizowały ideę trasy literackiej: na każdą z tras składały się 4 teksty autorskie, zogniskowane wokół wiodącego tematu trasy.

W dniach 24-30 września 2021 roku zespół ISZiP wyjechał na konferencję wędrowną do Bułgarii – wędrowną, bo odbywała się każdego dnia w innym mieście, m.in. w Sofii, Płowdiwie, Starej Zagorze i Achtopolu. Podczas konferencji studenci i studentki ISZiP zaprezentowali wyniki swoich badań oraz wzięli udział w sesjach naukowych koleżanek i kolegów z innych uczelni. Dla części osób był to debiut konferencyjny przed dużą widownią, w dodatku przedstawiony w języku bułgarskim!. Katarzyna Szybisty, Zofia Kręc i Zuzanna Kierwiak stworzyły trasę wiodącą przez Kjustendił, Płowdiw i Staro Żelezare. Trasa ta dotyczyła toposów związanych z relacjami bułgarskiej literatury i wizualności od modernizmu do współczesności. Z kolei Eliza Markiewicz, Patrycja Maczkanowa i Łukasz Wacławek opracowali trasę prowadzącą przez Sofię i Macedonię Piryńską, dotykając wątków związanych z duchowością bułgarską i kwestią pamięci od średniowiecza do czasów współczesnych. Uczestnicy zespołów nawiązywali w swojej pracy do różnych obszarów bułgarskiej kultury, zwłaszcza do etnologii, archeologii, architektury i muzyki.

Podczas konferencji wędrownej w Bułgarii nasz zespół odwiedził również wiele bułgarskich instytucji kultury i sztuki, uczestnicząc w wykładach i spotkaniach towarzyszących z archeologami, literaturoznawcami i muzealnikami. Takie spotkania odbyły się m.in.: w Wielkiej Bazylika w Płowdiwie, w muzeach: Czudomira oraz Geo Milewa w Starej Zagorze oraz w muzeum w Kazanłyku.

W 2022 roku nakładem wydawnictwa naukowego Uniwersytetu Płowdiwskiego im. Paisija Chilendarskiego ukazał się wielojęzyczny „Atlas literacki Bułgarii” współredagowany przez dr Sylwię Siedlecką i dr Angelikę Kosieradzką, w którym opublikowane zostały artykuły naukowe studentów i studentek biorących udział w projekcie: Zofii Kręc, Katarzyny Szybisty, Elizy Markiewicz i Łukasza Wacławka. Dla części z nas była to debiutancka publikacja w wydawnictwie naukowym!

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia na Wydziale Polonistyki UW oraz współfinansowany przez Bułgarskie Ministerstwo Nauki i Edukacji.