CEEPUS

W ramach programu CEEPUS studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia mogą wyjeżdżać na stypendia trwające od miesiąca do czterech miesięcy do ośrodków uniwersyteckich w Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Kosowie, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, Serbii oraz na Węgrzech. Kandydatów nominuje Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej. Studenci mogą też samodzielnie ubiegać się o stypendium w formule freemover, która obejmuje drugi semestr roku akademickiego (aplikację należy złożyć do końca listopada).

Na stypendia trwające od tygodnia do miesiąca mogą także wyjeżdżać wykładowcy.

Opis programu znaleźć można na stronach internetowych:

Koordynatorem CEEPUS w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej jest dr hab. Patrycjusz Pająk, który udziela informacji na temat stypendiów w godzinach dyżurów.