Prace licencjackie i magisterskie 2021/2022

Prace licencjackie

Bohemistyka

 • Ireneusz Iwanek, Osoba i twórczość Aloisa Musila
  promotor: dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.
 • Zuzanna Klimczak, Nagość i cielesność w twórczości Jana Sudka
  promotor: dr hab. Robert Kulmiński prof. ucz
 • Paula Wysmolińska, Polskie ekwiwalenty czasowników vařit, péct, smažit oraz ich derywatów
  promotor: dr hab. Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska

Bułgarystyka

 • Zofia Kręc, Bułgarska kultura RAVE w latach 90-tych XX wieku
  promotor: dr Sylwia Siedlecka
 • Katarzyna Martyniak, Kobiety „poza prawem” w nowym kinie bułgarskim
  promotor: dr Sylwia Siedlecka
 • Łukasz Wacławek, Wzgórze Szipka jako miejsce pamięci
  promotor: dr Sylwia Siedlecka

Kroatystyka

 • Bartosz Krępski, Młodzież Ustaszowska 1941-1945. Próba stworzenia „nowego” Chorwata
  promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk

Słowacystyka

 • Marta Wawrzyniak, Tatrzańskie nazwy własne w języku polskim i słowackim
  promotor: dr hab. Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
 • Aleksandra Gramatnikowska, Obraz wołu w kulturze słowackiej na przykładzie fotograficzno-poetyckiego albumu ,,Kolíska’’ Martina Martinčeka oraz Milana Rúfusa
  promotor: dr Anna Kobylińska
Prace magisterskie

Bohemistyka

 • Alicja Bednarczyk, Analiza porównawcza cech semantycznych oraz opis zakresów znaczeniowych przymiotników lhostejný, nevšímavý i netečný
  promotor: dr hab. Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
 • Krzysztof Polak, Czeskie frazeologizmy pochodzenia biblijnego z komponentem kámen na kameni
  promotor: dr hab. Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
 • Barbara Świerk, Analiza konstrukcji být + bezokolicznik we współczesnym języku czeskim
  promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Magdalena Kozaczyńska, Analiza jednostek kluzký jako i hladký jako we współczesnym języku czeskim
  promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Olga Rybak, Tożsamość etniczna mieszkańców Valašska – wybrane problemy
  promotor: dr hab. Robert Kulmiński prof. ucz.

Serbistyka

 • Karolina Sikora, Analiza stylistyczna wybranych polskich, serbskich i bułgarskich życzeń
  promotor: prof. dr hab. Zbigniew Greń
 • Patryk Rachwał, Morfologia aorystu i imperfektu w języku serbskim na tle innych języków słowiańskich
  promotor dr Jerzy Molas
 • Anna Nowakowska, Analiza słownictwa dotyczącego lotnictwa w języku polskim i serbskim
  promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Natalia Mandryk, Tożsamość artystyczna twórców jugosłowiańskiej nowej fali – Darko Rundek i Oliver Mandić
  dr hab. Magdalena Bogusławska prof. ucz.

Bułgarystyka

 • Eliza Markiewicz, Aktywizm we współczesnej Bułgarii na przykładzie wybranych organizacji feministycznych i skrajnie prawicowych
  promotor: dr Sylwia Siedlecka

Słowenistyka

 • Ewa Bobowicz, Polityka językowa w Słowenii a media elektroniczne
  promotor: prof. dr hab. Zbigniew Greń