Nowość w Bibliotece ISZiP

Rewolucje w polskiej i czeskiej literaturze i sztuce XX wieku. Revoluce v polské a české literatuře a umění 20. století. […]

Dalej

Nowości biblioteczne – luty ’17

Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик W naszej bibliotece dostępne są […]

Dalej

D. Sosnowska, Inna Galicja

Inna Galicja Danuta Sosnowska W książce ukazano przebieg i skutki kulturowej konfrontacji Polaków, Czechów i Ukraińców w dziewiętnastowiecznej Galicji – […]

Dalej