Prof. J. Goszczyńska uhonorowana Międzynarodową Nagrodą SAV

8 września 2017 roku w Pałacu Prymasowskim w Bratysławie odbyła się ceremonia wręczenia pani profesor Joannie Goszczyńskiej Międzynarodowej Nagrody przyznawanej przez Radę Naukową Słowackiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i kulturoznawstwa. Nagroda jest wyrazem uznania i wdzięczności za nieoceniony wkład Pani Profesor w badania literatury słowackiej XIX i XX wieku w kontekście środkowoeuropejskim oraz za zasługi dla rozwoju polsko-słowackiej współpracy naukowej w dziedzinie wiedzy o literaturze, slawistyki i słowacystyki, szczególnie ze Słowacką Akademią Nauk.

Laudację na cześć nagrodzonej wygłosił wiceprzewoniczący trzeciego departamentu nauk SAV, dr Miroslav Morovics, który przyznał, że badania Pani Profesor na temat mesjanizmu literackiego nie mają sobie równych w dziedzinie słowacystyki. Zwrócił również uwagę, że w jej dorobku naukowym literatura słowacka nie stanowi wyizolowanego fenomenu, lecz jest częścią środkowoeuropejskiej i europejskiej przestrzeni kulturowej, co wnosi element metodologicznej progresywności w tej dziedzinie. Odkrycia badawcze osadzone są w dziejach kultury narodu słowackiego; współczesność ukazana poprzez stosunek do przeszłości, a wartości ujęte w ich historycznym rozwoju.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu profesor Joanny Goszczyńskiej, poświęconego kondycji humanistów w realiach „płynnej nowoczesności”.

Fotografie: Andrea Veselá. Na podstawie artykułu Ľubicy Suballyovej: http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7105

Posted in wiadomości and tagged , , , .