Człowiek a kolej. Kurs mieszany Erasmus

Človek a železnice v kulturnĕhistorickỳch souvislostech 19.-21. stoleti PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 5.04.2024 Projekt jest przeznaczony dla studentów uczących […]

Dalej

Wystawa „Theatre.sk“

Instytut Słowacki w Warszawie Instytut Teatralny w Bratysławie Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego współorganizowały wystawę „Theatre.sk“ Wernisaż odbył […]

Dalej

Seksualność na Słowiańszczyźnie

Koło Naukowe Slawistów Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Międzynarodową Konferencję Studencko-Doktorancką Od Tabu do Otwartości: Seksualność na Słowiańszczyźnie Zachodniej i Południowej […]

Dalej