Kalendarz akademicki 2023/2024

SEMESTR ZIMOWY (1 X 2023–18 II 2024)

zajęcia dydaktyczne (blok I): 2 X–29 X 2023


ostateczny termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów: 20 X 2023


zajęcia dydaktyczne (blok II): 30 X–3 XII 2023


okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2023/2024: 1 X 2023–18 II 2024


zajęcia dydaktyczne (blok III): 4–21 XII 2023


wakacje zimowe: 22 XII 2023–7 I 2024


c.d. zajęć dydaktycznych (blok III): 8–28 I 2024


termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym: 19 I 2024


sesja zimowa: 29 I–11 II 2024


pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych: 29–30 I 2024


przerwa międzysemestralna: 12–18 II 2024


SEMESTR LETNI (19 II–30 IX 2024)

zajęcia dydaktyczne (blok I): 19 II–17 III 2024


sesja poprawkowa semestru zimowego: 23 II–3 III 2024


pisemne egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego na poziomie B2: 24 II 2024


okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru zimowego 2023/2024
(dotyczy kierunków studiów, dla których planowany termin ich zakończenia przypada na koniec semestru zimowego): 4–31 III 2024


ostateczny termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów: 15 III 2024


zajęcia dydaktyczne (blok II): 18 III–28 IV 2024


wakacje wiosenne: 28 III–2 IV 2024


zajęcia dydaktyczne (blok III): 29 IV–16 VI 2024


termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim: 1 VI 2024


okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2023/2024: 1 VI–30 IX 2024


sesja letnia: 17 VI–7 VII 2024


pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych: 17–18 VI 2024


wakacje: 8 VII–30 IX 2024


sesja poprawkowa semestru letniego: 2 IX–15 IX 2024


pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych: 2–3 IX 2024


okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2023/2024: 16–30 IX 2024


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

2 V 2024
10–11 V 2024 (Juwenalia)
31 V–2 VI 2024

Na podstawie: Kalendarz akademicki UW