Materialna

Stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi.

Otrzymanie stypendium rektora i innych stypendiów naukowych nie wyklucza możliwości otrzymania świadczeń pomocy materialnej.

Wnioski o stypendia socjalne, specjalne i zapomogę

Więcej: Wnioski o stypendia…

Uwaga! Wnioski są generowane w systemie USOS

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Więcej: Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Miejsce w Domu Studenta

Więcej: Miejsce w DS

Kredyt studencki

Więcej: Kredyt studencki

Stypendia pomostowe

Więcej: Stypendia pomostowe

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Więcej: Stypendia m.st. Warszawy

 

 Ważne informacje 

Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2023/2024 (dla studentów)

Więcej: Komunikat Rektora

 

 Przydatne linki 

• Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Więcej: BON UW

• Biuro ds. Pomocy Materialnej UW

Więcej: BPM UW