Bohemistyka

 Historia warszawskiej bohemistyki sięga aż do lat ’60 XIX wieku, kiedy w ówczesnej Szkole Głównej rozpoczęto nauczanie języka czeskiego. Jako samodzielny kierunek bohemistyka funkcjonuje od roku 1950 i cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem. Wśród wybitnych bohemistów, absolwentów i pracowników UW, wymienić można między innymi profesorów Józefa Magnuszewskiego, Cezara Piernikarskiego, Andrzeja Sieczkowskiego czy Jerzego Ślizińskiego.

Nabór na specjalność bohemistyczną otwierany jest w ISZiP UW co roku, a aktualny kulturoznawczy program studiów łączy nacisk na kompetencje językowe studenta z pozajęzykowymi aspektami komunikacji – znajomością tradycji i dziejów kraju kierunkowego. W programie, obok kończącej się na poziomie C1 (licencjat) lub C2 (magisterium) nauki języka, znajdują się liczne – obowiązkowe i fakultatywne – przedmioty dotyczące kultury, sztuki i historii Czech, a także przedmioty poświęcone konkretnym zagadnieniom językowym, w tym translatoryce. Zajęcia w języku czeskim prowadzone są od II roku studiów, a częścią przygotowania językowego są, oprócz lektoratów, także ćwiczenia dotyczące fonetyki. Zajęcia prowadzone w Instytucie przybliżają również historię, sztukę i kulturę Czech, a studenci bohemistyki mają również możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych poświęconych innym krajom słowiańskim. Nasi studenci biorą udział w międzynarodowych programach wymian studenckich Erasmus+ oraz CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies).

Absolwenci studiów bohemistycznych są przygotowani nie tylko do dalszej pracy naukowej, ale także zatrudnienia w instytucjach kultury, pracy tłumacza czy zadań wymagających kontaktu z czeskimi firmami i organizacjami. Szansę zdobycia cennego doświadczenia podczas studiów stanowią liczne możliwości wyjazdów stypendialnych i praktyk, m. in. w ramach programu Erasmus, CEEPUS i umów bilateralnych obsługiwanych przez NAWA. Studenci ISZiP co roku korzystają z oferty letnich szkół i kursów językowych w Pradze, Brnie, Ołomuńcu, Pilznie i Podiebradach.

Oprócz czeskich uniwersytetów i placówek naukowych, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW regularnie współpracuje również z instytucjami reprezentującymi w Polsce czeską kulturę – ambasadą Republiki Czeskiej i Czeskim Centrum w Warszawie.

Autor: Charlie Borejko