Stypendium rektora

Stypendium rektora jest przeznaczone dla najlepszych studentów danego roku danego kierunku. Studenci konkurują o przyznanie stypendium na podstawie średniej ocen, osiągnięć naukowych, sportowych oraz artystycznych.

Więcej: STYPENDIUM REKTORA