Stypendium rektora

Wnioskowanie o stypendium rektora zostanie uruchomione 2 października 2023 roku. Wnioski składa się w pełni elektronicznie tj. wniosek wypełnia się oraz podpisuje elektronicznie za pomocą serwisu USOSweb. Nie ma konieczności przynoszenia podpisanego wniosku do dziekanatu/sekretariatu. Termin na złożenie wniosku upływa 16 października 2023 roku Wszystkie pytania w sprawie stypendium rektora prosimy kierować bezpośrednio do Biura ds. Pomocy Materialnej Uniwersytetu Warszawskiego na adres bpm@uw.edu.pl. Studenci mogą również poszukiwać informacji na stronie internetowej Biura bpm.uw.edu.pl.

Link do Komunikatu Rektora w sprawie terminów ubiegania się o świadczenia

Posted in ogłoszenia, ogłoszenia sekretariatu, stypendia, wiadomości, wydarzenia.