Sekretariat w trybie zdalnym

Zgodnie z wytycznymi Dziekana Wydziału Polonistyki z dn. 19.10.20 w sprawie organizacji pracy administracji Wydziału Polonistyki oraz Zarządzeniem Rektora UW […]

Dalej