Architekci Słowiańszczyzny

31 marca 2017 r. odbyła się konferencja naukowa Konferencja naukowa ARCHITEKCI SŁOWIAŃSZCZYZNY (1868-1938), zorganizowana przez Zespół Badania Kultur Słowiańskich w Monarchii Habsburskiej. Skupiła ona grono badaczek i badaczy zainteresowanych kwestią kulturowych i społecznych kontekstów urbanistyki i architektury na obszarze monarchii Habsburgów. Wśród prelegentów byli: dr hab. Danuta Sosnowska (ISZiP UW), dr Aleksander Łupienko (IH PAN), dr Michał Burdziński (Muzeum Mazowieckie w Płocku), mgr Agata Rogoś (IFS UAM), dr Dominika Kaniecka (IFS UJ), mgr Michał Rozenberg (ISZiP UW), dr Maciej Falski (ISZiP UW), dr Anna Kobylińska (ISZiP UW), dr Olimpia Dragouni (Uniwersytet Humboldta, Berlin), mgr Zdzisław Kłos (ISZiP UW), dr Karolina Ćwiek-Rogalska (IS PAN).

Program konferencji ARCHITEKCI SŁOWIAŃSZCZYZNY

Pokłosiem konferencji jest wieloautorska monografia naukowa w języku angielskim: Architects and their Societies. Cultural Study on the Habsburg-Slavic Area (1861-1938) – EBOOK do pobrania.

Posted in wiadomości.