Umowy bilateralne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wyjazdów na studia częściowe i staże w ramach umów bilateralnych:

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej www.nawa.gov.pl (zakładka Programy NAWA; Programy dla studentów polskich), znajduje się oferta wyjazdów stypendialnych dla studentów w ramach współpracy bilateralnej. Zainteresowani studenci powinni zapoznać się z Regulaminem Programu wymiany osobowej studentów w ramach współpracy bilateralnej.

W związku z nowymi zasadami ubiegania się o wyjazd zagraniczny Biuro Spraw Studenckich nie pośredniczy w składaniu dokumentów przez studenta do NAWA. Nabór odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie wskazanej przez NAWA. Kandydaci nie będą jak dotychczas wyznaczani w ramach jednostek uniwersyteckich, ale muszą zgłosić się sami.

Jednocześnie informujemy, że jednym z wymaganych przez NAWA dokumentów jest pismo uczelni popierające udział wnioskodawcy w programie, które kandydatom będzie wystawiało Biuro Spraw Studenckich UW.

W celu otrzymania ww. pisma student/ka musi dostarczyć do Biura Spraw Studenckich wypełniony i podpisany przez kierownika/z-cę kierownika jednostki dydaktycznej załącznik nr 2 do wspomnianego wyżej Regulaminu, na podstawie którego Biuro Spraw Studenckich wyda studentowi pismo z ramienia uczelni.