Most

Program mobilności studentów i doktorantów

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją części programu studiów poza macierzystym Uniwersytetem, zachęcamy do udziału w programie MOST!

Informacje o programie MOST można znaleźć na stronie Biura ds. Obsługi Kształcenia.

Strona programu MOST

Strona programu MOST na Facebooku

Regulamin Programu MOST

Koordynatorką programu MOST jest w naszym Instytucie Anna Jakubowska.

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Dokąd na MOST?

W organizacji programu uczestniczą uniwersytety będące sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski

Uczelnie przyjmujące uczestników Programu MOST zapewniają w miarę dostępności miejsca w domach studenckich.