Plan zajęć semestr letni 2023/2024

W poszczególnych zakładkach znajdą Państwo plany zajęć w bieżącym roku akademickim.

 Studia licencjackie 

I rok licencjacki 2023/2024, semestr letni Plan zajęć 1L

II rok licencjacki 2023/2024, semestr letni Plan zajęć 2L

III rok licencjacki 2023/2024, semestr letni Plan zajęć 3L

 Studia magisterskie 

I rok magisterski 2023/2024, semestr letni Plan zajęć 1M

II rok magisterski 2023/2024, semestr letni Plan zajęć 2M