Prace licencjackie i magisterskie 2018/2019

Prace licencjackie

Bohemistyka

 • Alicja Ewa Bednarczyk, Analiza porównawcza bliskoznacznych leksemów hlučný i hlasitý oraz zachodzących między nimi relacji semantycznych z uwzględnieniem charakterystyki ich polskich ekwiwalentów
  promotor: dr Elżbieta Kaczmarska
 • Marcin Kliza, Polskie imiesłowy przysłówkowe uprzednie w tłumaczeniu na język czeski. Badanie na materiale z korpusu równoległego InterCorp
  promotor: dr Elżbieta Kaczmarska
 • Maja Olejnik, Analiza zjawiska innowacji frazeologicznej na przykładzie frazeologizmu v tom je / tady je zakopaný pes
  promotor: dr Elżbieta Kaczmarska
 • Karina Zieja, Chouette, terrible, drôlement, czyli o wyjątkowym języku Mikołajka i innych chłopaków
  promotor: dr Elżbieta Kaczmarska
 • Patrycja Starzyńska, Analiza językowa komiksu pod tytułem Opráski sčeskí historje
  promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Magdalena Kozaczyńska, Porównanie tłumaczenia form adresatywnych w czeskim i polskim przekładzie powieści „The hound of the Baskervilles„”
  promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Zuzanna Grochowska, Obraz kobiety w serialach okresu normalizacji na przykładzie: „Kobiety za ladą” oraz „Szpitala na peryferiach”
  promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Agnieszka Czajkowska, Komunistyczna propaganda czy tradycja? Večerníček w czechosłowackiej telewizji lat 70. i 80
  promotor: dr Maciej Falski
 • Paulina Ćwiek, Ochrona konia huculskiego na terenie Czechosłowacji w czasach normalizacji
  promotor: dr Maciej Falski
 • Martyna Opiatowska, Ożywianie tradycji ludowej na przykładzie działalności zespołu Čechomor
  promotor dr Maciej Falski
 • Adam Zygmunt, Budownictwo mieszkaniowe w Czechach w latach 1945-1989 w kontekście przemian politycznych
  promotor: dr Maciej Falski
 • Klaudia Dink, Filmoterapia wobec narkomanii w czasozbiorczych filmach dokumentalnych Heleny Třeštíkovej
  promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
 • Alicja Urbaniak, Holokaust oczami dziecka: Dziennik Helgi
  promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
 • Zuzanna Woszczerowicz, Figurka Praskiego Dzieciątka Jezus w wymiarze estetycznym, społecznym i ekonomicznym na tle epoki kontrreformacji
  promotor dr hab. Patrycjusz Pająk

Kroatystyka

 • Iga Bolewska, Cmentarz jako tekst kultury. Analiza miejskiej społeczności wielowyznaniowej Tuzli na przykładzie cmentarza Trnovac
  promotor: dr Maciej Falski
 • Daniel Mroczkowski, Obiekty upamiętniające w przestrzeni Vukovaru wobec zmian politycznych na poziomie samorządowym
  promotor: dr Maciej Falski
 • Aleksandra Wąsik, Oswajanie wizerunku społeczności LGBT w chorwackich mediach
  promotor: dr Maciej Falski

Słowacystyka

 • Anna Mazurkiewicz, Przekład nazw własnych z języka polskiego na słowacki na przykładzie Wiedzimina Andrzeja Sapkowskiego, promotor: dr Elżbieta Kaczmarska
 • Maria Stupar, Kuchnia pogranicza polsko-słowackiego
  promotor dr hab. Martina Ivanová

Słowenistyka

 • Ewa Bobowicz, Współczesny karnawał wiejski na ziemiach słoweńskich na przykładzie wsi Drežnica
  promotor: dr Maciej Falski

Serbistyka

 • Alicja Kossek, Ne da(vi)mo Beograd i jego działalność. Ruch miejski jako zjawisko społeczne we współczesnej Serbii
  promotor: dr Maciej Falski
 • Olga Tomin, Doświadczenie traumy i jej wpływ na tożsamość na podstawie powieści „Frida ili o boli” oraz „Kao da me nema” Slavenki Drakulić
  promotor: dr Maciej Falski
Prace magisterskie

Bohemistyka

 • Gabriela Gawrońska, Ile czeskiego k/ke mieści się w polskim ku? Analiza wyrażeń przyimkowych
  promotor: prof. dr hab.  Zbigniew Greń
 • Julia Radziwiłł, Jesteś Niemcem, to wystarczy. Wspomnienia Niemców sudeckich wypędzonych z powojennej Czechosłowacji
  promotor: dr hab. Robert Kulmiński

Bułgarystyka

 • Robert Rubaj, Bułgarski językowo-kulturowy obraz Sofii lat 1944-1989
  promotor: dr hab. Iliana Genew-Puhalewa

Słowenistyka

 • Paweł Jaworski, Słoweński punk i jego bunt przeciwko władzy komunistycznej w Jugosławii
  promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk

Serbistyka

 • Karolina Rynkiewicz, Pamięć o bombardowaniu Serbii przez NATO w 1999 roku w przekazie popularnym
  promotor: dr hab. Magdalena Bogusławska