Ważne dokumenty

Dokumenty regulujące funkcjonowanie społeczności uniwersyteckiej – warto się z nimi zapoznać.

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (z dnia 19 czerwca 2019 r.)

Więcej: Regulamin studiów

 Przewodnik dla studentów pierwszego roku UW

Więcej: Informator UW dla pierwszego roku 2023

Akty prawne dotyczące jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki

Więcej: Jakość kształcenia

Zarządzenie Rektora UW z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie polityki przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym w UW

Więcej: Zarządzenie Rektora UW