Młoda Slawistyka 2023

Koło Naukowe Slawistów Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Międzynarodową Konferencję Studencko — Doktorancką „Młoda Slawistyka”, która odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w dniach 14 – 16 kwietnia 2023 roku.

Link do rejestracji dla słuchaczy

Strona wydarzenia na Facebooku

Program konferencji do pobrania:

Harmonogram-konferencji Młoda slawistyka 14.-16.04.2023

Młoda slawistyka Zaproszenie w języku polskim

Młoda slawistyka Invitation English

Konferencja ma na celu umożliwienie młodym badaczom i badaczkom zaprezentowanie swoich badań i zainteresowań. Wydarzenie, dzięki międzynarodowemu zasięgowi, pozwoli także na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów między slawistycznymi ośrodkami badawczymi. Planowane jest również wydanie tomu pokonferencyjnego.

Ze względu na szerokie zainteresowania młodych slawistów i slawistek, temat konferencji pozostaje otwarty. Jej częścią mogą się stać wystąpienia o charakterze literaturoznawczym, kulturoznawczym, językoznawczym historycznym, czy też związane z naukami społecznymi. Zaproszenie jest kierowane do studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich.

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod tym linkiem: Zgłoszenie Młoda Slawistyka, do 10.03.2023 roku. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji. Decyzja o zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji zostanie przekazana drogą mailową do dnia 15.03.2023 roku.

Czas wystąpienia: 15 min. Po każdym panelu przewidziana jest dyskusja. Językami konferencji są wszystkie języki słowiańskie. Organizatorzy nie zapewniają tłumacza, dlatego podczas dyskusji, w razie problemów, pytania powinny być zadawane w języku angielskim. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres kn.slawistow@uw.edu.pl.

Posted in konferencje slawistyczne, wiadomości and tagged .