Stypendium ministra

O stypendium ministra mogą się ubiegać studenci wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi mogą ubiegać się o Stypendium Ministra.

Stypendium przysługuje studentom studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Więcej: Stypendium ministra