Słowenistyka

 Początki warszawskiej słowenistyki, jako odrębnej specjalności wprowadzonej przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, sięgają 1993 roku. Jej założycielami byli m.in. prof. Zdzisław Darasz oraz dr Jasmina Šuler-Galos.

Zapraszamy do śledzenia naszych stron na Facebooku: Słoweńskie Podwórko i Instagramie: tuslowenia

Oferujemy:

  • interdyscyplinarne studia uwrażliwiające na różnice kulturowe oraz przemiany zachodzące w otaczającym nas świecie.
  • naukę języka słoweńskiego w wymiarze 8 godzin tygodniowo, prowadzoną przez pochodzącego ze Słowenii doświadczonego lektora i tłumacza;
  • zajęcia w języku kierunkowym już od drugiego roku studiów, poświęcone literaturze, kulturze popularnej, życiu społeczno-politycznemu i językowi słoweńskiemu;
  • warsztaty translatorskie na studiach magisterskich;
  • ciekawą i różnorodną ofertę przedmiotów fakultatywnych, prowadzonych w ramach Instytutu i całego Uniwersytetu;
  • najbogatszy w Polsce wybór lektoratów, nie tylko spośród języków słowiańskich;
  • możliwości uzyskania stypendium na kursy językowe za granicą, studia i staże w Słowenii i w innych krajach, na okres od miesiąca do kilku semestrów, w ramach programów Erasmus+ i CEEPUS, wymiany międzyrządowej oraz kursów organizowanych przez Centrum Języka Słoweńskiego na Zagranicznych Uniwersytetach;
  • zajęcia prowadzone przez gości-specjalistów z krajów słowiańskich;
  • zajęcia w niewielkich grupach, umożliwiające indywidualne podejście do Studenta.

Więcej informacji o programie studiów w poświęconej mu zakładce!

Absolwenci

Nasi absolwenci pracują jako tłumacze przysięgli i tłumacze literatury pięknej, w organizacjach rządowych i pozarządowych, w instytucjach kultury, w słoweńskich firmach z branż: farmaceutycznej, turystycznej, ekonomicznej, technicznych i innych oraz w międzynarodowych firmach jako znawcy języka i kultury Słowenii.

Inicjatywy

W ramach studenckich inicjatyw organizujemy konferencje naukowe oraz wydarzenia kulturalne: przeglądy filmów, koncerty, wieczory literackie, konkursy fotograficzne, pikniki tematyczne i inne; tworzymy filmy, komiksy, własne zbiory przekładów literackich. Studenckie projekty badawcze i kulturalne są wspierane i finansowane przez Radę Konsultacyjną ds. Kół Naukowych, fundacje działające przy Uniwersytecie, Centrum Języka Słoweńskiego na Zagranicznych Uniwersytetach, Ambasadę Republiki Słowenii, prywatne firmy i inne instytucje.

 

W 2017 roku badaliśmy zwyczaje karnawałowe w alpejskiej wsi Drežnica:

Badanie karnawału w Słowenii 2017.

Spotkanie z pisarzem Goranem Vojnoviciem do obejrzenia na FB

Spotkanie słowenistów z Łodzi, Katowic i Warszawy wokół powieści „Alamut”

„Alamut” w wykonaniu grupy Laibach i w polskim przekładzie

Międzyuniwersyteckie słowenistyczne warsztaty translatorskie

Dlaczego Stanko Vraz nie jest poetą narodowym? Wykład gościnny 26.05.

„Nowy dramat słoweński”: prezentacja II tomu antologii 1.06.

Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami studentów słowenistyki oraz obejrzenia fotografii Słowenii autorstwa prof. Zdzisława Darasza.

Fałszywi przyjaciele w języku słoweńskim: