Zakład Języków i Kultur Słowiańskich

Kierownik:

dr Milena Hebal-Jezierska – informacje, dane w USOS-ie

Pracownicy:

prof. dr hab. Zbigniew Greń – informacje, dane w USOS-ie
dr hab. Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska – informacje, dane w USOS-ie
dr hab. Iliana Genew-Puhalewa, prof. ucz. – informacje, dane w USOS-ie
dr Ignacy M. Doliński – informacje, dane w USOS-ie
dr Yordanka Ilieva-Cygan – informacjedane w USOS-ie
dr Jerzy Molas – informacje, dane w USOS-ie
dr Jasmina Šuler-Galos – informacje, dane w USOS-ie
dr Janusz Szablewski – informacje, dane w USOS-ie
dr Lujza Urbancová – informacje, dane w USOS-ie
mgr Anna Jakubowska – informacje, dane w USOS-ie
mgr Ana Marković – informacje, dane w USOS-ie
mgr Tanja Petrović – informacje, dane w USOS-ie
mgr Teresa Piotrowska-Małek – informacje, dane w USOS-ie
mgr Ctirad Sedlák – informacjedane w USOS-ie

Współpracownicy:

mgr Dorota Górnicka-Urban – informacje, dane w USOS-ie
mgr Katarzyna Żak-Caplot – dane w USOS-ie
mgr Adam Sewastianowicz – dane w USOS-ie
mgr Tomáš Zukal – dane w USOS-ie

Pracownicy emerytowani:

dr hab. Jolanta Mindak-Zawadzka, prof. ucz. – informacje
prof. dr hab. Janusz Siatkowski, prof. em. – informacje

W naszej pamięci:

prof. dr hab. Ewa Siatkowska, prof. em. – informacje
dr hab. Włodzimierz Pianka, prof. em. – informacje