REKRUTACJA

W Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej prowadzone są studia dwustopniowe, licencjackie (I stopnia) oraz magisterskie (II stopnia). Studia doktoranckie prowadzone są w Szkołach Doktorskich UW.

Co roku otwieramy specjalność bohemistyka, związaną z językiem czeskim. Co dwa lub trzy lata natomiast ogłaszamy nabór na pozostałe specjalności: kroatystyka i serbistyka (na przemian), bułgarystyka, słowacystyka i słowenistyka.

 REKRUTACJA 2024/2025 

W roku akademickim 2024/2025 otwieramy specjalności:

studia I stopnia (licencjackie): bohemistyka, bułgarystyka, słowacystyka;

studia II stopnia (magisterskie): bohemistyka, kroatystyka, słowacystyka.

 STUDIA I STOPNIA 

Absolwent/ka licencjackich studiów slawistycznych m.in.

 • zna dwa języki słowiańskie (język specjalności – kompetencje językowe na poziomie C1; drugi język z oferty ISZiP – na poziomie B2),
 • bardzo dobrze orientuje się w realiach kulturowych i społecznych wybranych krajów słowiańskich,
 • ma podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu instytucji kultury w wybranym kraju słowiańskim,
 • potrafi analizować najważniejsze zjawiska polityczne i społeczne w kontekście współczesności oraz w perspektywie historycznej wybranego kraju słowiańskiego.

Więcej o studiach licencjackich w ISZiP: ISZiP, studia I stopnia

 Rekrutacja 2024/2025 na studia I stopnia 

 

 STUDIA II STOPNIA 

Absolwent/ka magisterskich studiów slawistycznych m.in.:

 • zyskuje bardzo dobrą znajomość języka kierunkowego, zbliżoną do kompetencji rodzimego użytkownika,
 • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych,
 • bardzo dobrze zna realia społeczne i polityczne kraju specjalności w odniesieniu do sytuacji w regionie i w Europie,
 • ma szczegółową wiedzę o systemie wybranego języka słowiańskiego, w tym o jego zróżnicowaniu funkcjonalnym, stylistycznym i dialektalnym,
 • zna najważniejsze techniki translatoryczne i umie je zastosować w praktyce.

Więcej o studiach magisterskich w ISZiP: ISZiP, studia II stopnia

 Rekrutacja 2024/2025 na studia II stopnia 

 

 Atuty studiów slawistycznych 

 • Kim jesteśmy? Co oferujemy? Jakie perspektywy dają studia slawistyczne?
  Więcej: Prezentacja Instytutu
 • Biuro Prasowe UW przygotowało dla studentów I roku przewodnik zawierający najważniejsze informacje na temat uczelni. Publikacja zawiera podstawowe wskazówki odnośnie pierwszych kroków na Uniwersytecie Warszawskim.
  Więcej: Przewodnik dla nowych studentów 

 

 Dodatkowe informacje