Przewodnik dla nowych studentów

W tym roku oprócz wersji elektronicznej (pdf) dostępna jest też wersja online (czytanie jej może być pomocne np. dla osób słabowidzących). Na indywidualne prośby studentów Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW może przygotować przewodnik w alternatywnej formie, np. w postaci wydruków brajlowskich. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z BON (bon@uw.edu.pl).

Przewodnik dla nowych studentów 2020