Działalność badawcza

Tematyka Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej skupia zespół badaczy zajmujących się nie tylko kulturami Słowian zachodnich i południowych, ale również obszarem Europy Środkowej i Bałkanów. Badania koncentrują się wokół takich zagadnień jak tożsamość narodowa i kulturowa; polityka pamięci i pamięć przeszłości, szczególnie w odniesieniu do epoki komunistycznej; wykorzystanie nowych narzędzi w badaniach językowych – badania korpusowe. Podstawowe tematy nie wyczerpują oczywiście listy problemów, którymi zajmują się nasi pracownicy. Pełny przegląd podejmowanych przez nich tematów można znaleźć w spisie publikacji na stronie każdego z pracowników ISZiP-u.

Współpraca Wizytówką naszego instytutu są badania zespołowe. W ten sposób staramy się integrować nasze środowisko wokół wspólnych tematów ramowych oraz tworzyć sieci współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Wśród instytucji badawczych, z którymi stale utrzymujemy kontakty naukowe, są m.in. Instytut Slawistyki PAN, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytet J.A. Komenskiego w Bratysławie, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Zagrzebiu, Bułgarska Akademia Nauk, Czeska Akademia Nauk, Instytut Kultury Polskiej UW i in. Opis zespołów badawczych wraz z kalendarium działalności można znaleźć w zakładce w menu „Badania”.

Wielu pracowników kieruje grantami indywidualnymi lub zbiorowymi bądź też uczestniczy w badaniach zespołowych poza ISZiP.

Czasopismo Instytut wydaje czasopismo „Zeszyty Łużyckie”: unikalne miejsce prezentacji wyników badań, recenzji, przekładów poświęconych kulturze i językom Łużyczan oraz innych mniejszości narodowych. Badania łużycoznawcze zawdzięczają wiele prof. Ewie Siatkowskiej, długoletniej redaktor naczelnej pisma, związanej przez kilkadziesiąt lat pracy naukowej i dydaktycznej z Instytutem Filologii Słowiańskiej UW, a potem ISZiP-em.