Egzaminy dyplomowe

Praca dyplomowa

Poniżej znajduje się szczegółowy opis procedury egzaminacyjnej wraz ze wszystkimi obowiązkami studenta i terminami w pliku pdf do pobrania:

Procedura_licencjat_2023

Procedura_magisterium_2023

Zasady dyplomowania na kierunku slawistyka zgodnie z uchwałą Rady Dydaktycznej:

Najpierw trzeba napisać pracę dyplomową. Szczegółowe wytyczne znajdują się w zakładce Prace dyplomowe. Praca musi zostać zaakceptowana przez promotora.

Najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego promotor musi złożyć podanie do Kierownika Jednostki Dydaktycznej o zatwierdzenie tematu pracy oraz wyznaczenie komisji egzaminacyjnej i daty egzaminu.

Po zatwierdzeniu podania Sekretariat otwiera studentowi/studentce dostęp do konta w aplikacji w Archiwum Prac Dyplomowych: http://apd.uw.edu.pl (hasło jak do USOSweba).

  • student/ka wpisuje dane pracy oraz wgrywa pracę w formacie APD najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego
  • pierwsze dwie strony powinny być sporządzone zgodnie ze wzorem dla kierunku: (plik Word do pobrania) Strona_tytulowa_praca_dyplomowa
  • uwaga: nie ma potrzeby drukowania prac dyplomowych
  • nazwa pliku może być dowolna, system sam wygeneruje kod pracy widoczny w APD
  • dane należy zatwierdzić – następny krok należy do promotor/a.

Na tydzień przed planowanym egzaminem zostanie uruchomiona w USOSweb obiegówka elektroniczna. Wszelkie zadłużenia należy uregulować do momentu uruchomienia obiegówki. 

Teraz pozostaje zdać egzamin dyplomowy.

absolwent

Na zdjęciu Paweł Porębski, absolwent kroatystyki 2016, po egzaminie licencjackim. (Fot. z archiwum własnego absolwenta).

Egzamin dyplomowy

Na egzaminie magisterskim student/ka otrzymuje trzy pytania związane z problematyką seminarium magisterskiego; co najmniej jedno zadane w języku specjalności.

Na egzaminie licencjackim natomiast student/ka otrzymuje trzy pytania, w tym co najmniej jedno pytanie związane z problematyką pracy dyplomowej, a pozostałe dwa pytania wybrane z zestawu zagadnień egzaminacyjnych opublikowanych na stronie internetowej; co najmniej jedno pytanie zadane w języku danej specjalności.

Aktualna lista pytań dla specjalności:

Egzamin licencjacki bohemistyka

Egzamin licencjacki serbistyka

Egzamin licencjacki słowenistyka

Egzamin licencjacki słowacystyka

Egzamin licencjacki bułgarystyka

Egzamin licencjacki kroatystyka

Powodzenia!

Pozostaje już tylko odebrać dyplom.

Dokumenty wymagane do wydania dyplomu:

Dokumenty wymagane do wydania dyplomu w języku angielskim
– dowód wpłaty 40 PLN
Nie ma opłaty za wydanie dyplomu w języku polskim.

A poprawne przejście całej procedury, po napisaniu dobrej pracy i przygotowaniu do egzaminu, daje znakomity efekt i sprawia wiele radości!