Nowości biblioteczne – luty ’17

Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик

W naszej bibliotece dostępne są wszystkie dotychczas wydane tomy Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika SANU (19).

Szczegółowe informacje o serii możecie Państwo znaleźć na stronach: https://www.sanu.ac.rs/, http://jezikofil.rs/.

Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, Warszawa 2014, red. Godlewski Grzegorz, Karpowicz Agnieszka Rakoczy Marta, Rodak Paweł

Publikacja jest kolejną, atrakcyjną pozycją z serii „Wiedza o kulturze” wydawanej przez WUW.

„Podręcznik klasyfikuje i zestawia formy i gatunki twórczości słownej, funkcjonujące we współczesnej kulturze polskiej lub będące dla niej ważnym odniesieniem – od aforyzmu do zinu przez kołysankę, komiks, powieść i wiele innych gatunków. Autorzy proponują ujęcie etnocentryczne, skupiając się na współczesnej kulturze lokalnej, polskiej oraz tych gatunkach, które mają do niej odniesienie i stanowią jej nieodłączną część.” (Od Wydawcy)

Spis treści oraz dodatkowe informacje o publikacji dostępne są na stronie wydawnictwa.

Bratysława – miasto na skrzyżowaniu kultur , red. Andriej Moskwin, Warszawa 2016 (zdjęcie)

Bratysława – miasto na skrzyżowaniu kultur – kultury słowackiej, węgierskiej, niemieckiej, żydowskiej. To jednocześnie jedna z najmłodszych stolic europejskich. W tomie pod redakcją Andrzeja Moskwina poświęconym Bratysławie znaleźć można m. in. artykuł doktoranta ISZiP, Michała Rozenberga o kontrowersjach wokół głównego miasta Słowacji (można się z tekstu dowiedzieć, że konkurentem Bratysławy był Martin).

Europa Środkowa a Bałkany. Determinanty i ograniczenia przemian, red. Jacek Wojnicki, Warszawa 2016

„(…) Instytut Europeistyki UW proponuje podjęcie naukowej refleksji nad stanem przemian ustrojowych w państwach Europy Środkowej i Półwyspu Bałkańskiego. (…) Na prezentowany tom składa się 15 artykułów i studiów. Zostały one pogrupowane w dwa zasadnicze działy. Pierwsza część prezentowanego tomu poświęcona jest kwestii Bałkanów i stara się odpowiedzieć na pytanie, czy znajdują się one w stadium między autorytaryzmem a demokracją. (…) Drugi dział omawianego tomu skupia uwagę na zagadnieniach zróżnicowanej drogi demokratyzacji w państwach Europy Środkowej i na Bałkanach.” (Wstęp)

strona wydawnictwa

Europa Środkowa w tekstach i działaniach, Weronika Parfianowicz-Vertun, Warszawa 2016

„Publikacja dotyczy wizji Europy Środkowej dyskutowanych w latach 70. i 80. XX wieku w polskich i czeskich czasopismach nieoficjalnych, w szerszym kontekście kultury nieoficjalnej, szczególnie ruchów wydawniczych w Polsce i Czechosłowacji – samizdatu i drugiego obiegu. Autorka ukazuje, jak te koncepcje rezonowały w dyskusjach z lat 90. i do jakiego stopnia można je znaleźć we współczesnych debatach. Jednym z celów tej publikacji jest zaproponowanie nowego spojrzenia na problematykę Europy Środkowej, która, choć wciąż jest przedmiotem licznych dyskusji, to – jak się zdaje – opisywana jest w sposób dość jednowymiarowy.” (Od Wydawcy)

strona wydawnictwa

Kosowo jako suwerenne państwo. Teoria i praktyka, Patrycja Marcinkowska, Warszawa 2016

„Praca doktor Patrycji Marcinkowskiej stanowi interesujący przykład analizy kształtowania i funkcjonowania systemu społeczno-politycznego i gospodarczego państwa, dotychczas w małym stopniu będącego przedmiotem zainteresowania politologii polskiej. Problem Kosowa wydaje się wdzięczny do zaprezentowania z kilku względów. Po pierwsze: jest to jedno z najmłodszych organizmów państwowych na Starym Kontynencie. Po wtóre: de facto od konfliktu w Kosowie rozpoczął się proces dekompozycji federacji jugosłowiańskiej. Po trzecie: zainteresowanie państwami islamskimi wzrosło szczególnie w ostatnim okresie. Obecne na rynku opracowania odnoszące się do Kosowa przedmiotem swojej analizy czynią przede wszystkim – należy dodać w sposób wycinkowy i wyrwany z szerszego kontekstu – najnowsze dzieje polityczne, kwestie konfliktu zbrojnego i interwencji NATO wiosną 1999 roku – natomiast kwestia samego zagadnienia funkcjonowania omawianego organizmu państwowego, często określanego jako ,,państwo upadłe”, pozostaje mniej znana.”

z recenzji dr. hab. Jacka Wojnickiego, prof. UW

strona wydawnictwa

Posted in nowości biblioteczne and tagged , , , , .