Książka „Slovenska susretanja: Jug i Zapad”

Slovenska susretanja: Jug i ZapadRajna Dragićević, Dalibor Sokolović, Mina Đurić, Dejan Ajdačić.

Slovenska susretanja: Jug i Zapad.  Redakcja Jerzy Molas.

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej.                                      Nakładem Wydziału Polonistyki UW, 2021.

Susretanja  –  znaczy po serbsku  „spotkania”. I to właśnie spotkaniom słowiańskiego Południa ze słowiańskim Zachodem poświęcona  jest najnowsza publikacja Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej. Konkretnie: wzajemnym związkom na gruncie południowo- i zachodniosłowiańskich języków,   literatur i kultur.  Autorkami i autorami zamieszczonych tekstów są wybitni badacze serbscy. Prof. dr Rajna Dragićević oraz docenci dr Mira Đurić i dr Dalibor Sokolović z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Belgradzie gościli w naszym Instytucie w letnim semestrze 2018/2019. Wygłosili cykl wykładów, skierowanych głównie do studentów warszawskiej serbistyki. Problematykę tego cyklu, zatytułowanego Południowosłowiańsko-zachodniosłowiańskie związki językowe, literackie i kulturalne (Južnoslovensko-zapadoslovenske jezičke, književne i kulturne veze),  omawia w przedmowie prof. Patrycjusz Pająk. Podkreśla też, iż inicjatywa zebrania wygłaszanych wykładów w jeden tom wyszła od prof. Rajny Dragićević. Dodatkowo zamieszczony został artykuł poświęcony polsko-serbskim kontaktom literackim. Jego autorem jest prof. dr hab. Dejan Ajdačić z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Pomysłodawczynią samej idei tomu była wspomniana prof. Dragićević. Natomiast dr Jerzy Molas bardzo kompetentnie zrealizował ten pomysł od strony redakcyjnej.

Wśród licznych we współczesnej slawistyce ambitnych publikacji, monografii i zbiorów artykułów – pisze jeden z recenzentów książki,  prof. Petar Bunjak – ten właśnie tom szczególnie  się wyróżnia  naprawdę wysokim poziomem naukowym. Jednocześnie  skierowany jest  do szerokiego grona  odbiorców. A takich publikacji nie ma wiele.

Posted in nowości biblioteczne, publikacje pracowników, wiadomości and tagged , , , , .